Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset kotitaloudet ovat vetäneet varojaan pois talletuksista lähes miljardilla eurolla kuluvan vuoden heinä-syyskuussa.

Tilastokeskuksen tilastopäällikön Saara Roineen mielestä yhdestä vuosineljänneksestä ei voi päätellä kovin paljon, vaan asiaa olisi hyvä tarkastella pidemmällä aikavälillä.

– Jos katsotaan vuosia 2007–2008, siellä on lähes jokaisella vuosineljänneksellä kasvatettu tallennuksia. Siihen verrattuna tämä nykymeno on sellaista, että kotitaloudet eivät laita joka neljänneksellä lisää rahaa talletuksiin. Kehitys on mennyt paljon vaihtelevammaksi. Tällä hetkellä matala korkotaso vähentää kiinnostusta talletuksiin, Roine sanoo Uudelle Suomelle.

Kotitalouksien talletussijoitusten määrän kehitys selviää Tilastokeskuksen julkaisemasta kuviosta, joka löytyy tästä linkistä. Trendi kääntyi negatiiviseksi 2010-luvulla, vuoden 2011 jälkeen. Talletuksilla tarkoitetaan käyttötileillä ja säästötileillä olevia rahoja.

– Kotitaloudet sijoittavat rahoitusvaroihin ylipäätään vähemmän tällä hetkellä verrattuna vaikka vuoteen 2006 tai 2007, Roine kertoo.

– Arvelisin, että ihmisillä on ehkä vähemmän mahdollisuuksia ja kiinnostusta sijoittaa näihin rahoitusvaroihin, hän toteaa.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kotitalouksien nettorahoitusvarat supistuivat 4,7 prosenttia eli 5,9 miljardia euroa vuoden kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Nettovaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velan erotusta.

Kotitalouksien rahoitusvarat vähenivät kolmannella neljänneksellä 5,2 miljardilla eurolla ja velat lisääntyivät 0,8 miljardilla eurolla.

Suurin selittävä tekijä löytyy pörssiosakkeista. Pörssikurssien laskun takia kotitalouksille kertyi kolmannella vuosineljänneksellä 3,9 miljardia euroa hallussapitotappioita pääasiassa pörssiosakkeista ja rahasto-osuuksista, Tilastokeskus kertoo.

Kotitalouksien talletusten lähes miljardin euron lasku näkyy myös Suomen Pankin tilastoissa kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen kohdalla. Kun talletuksia oli kesäkuun 2015 lopussa noin 78,5 miljardin edestä, oli niitä syyskuussa noin 77,6 miljardia euroa. Toisaalta pankin tilastoista selviää myös, että talletusten määrä nousi taas lokakuun loppuun mennessä; tällöin talletuksia oli jälleen 78,4 miljardin euron edestä.