Suomalaiset pitävät tärkeänä vanhusten hoivahenkilöstön lisäämistä tulevalla hallituskaudella. Tämä käy ilmi Sosten teettämästä kyselystä.

Soste on yli 200 sosiaali- ja terveysalan toimijan valtakunnallinen kattojärjestö.

Tulokset pohjautuvat Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn, johon vastasi reilu tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista. Menetelmänä olivat kotikäyntihaastattelut, jotka tehtiin 4.–25. huhtikuuta.

Suomalaisilta tiedusteltiin tärkeimmistä toimenpiteistä, jotka tulevan hallituksen tulee toteuttaa. Kysymykseen sisältyi yhdeksän toimea: vanhusten hoivahenkilöstön lisääminen, maksuton lukio- ja ammattiopistokoulutus, pienten eläkkeiden korottaminen, perustoimeentulon korottaminen, poliisien lisääminen, sairaanhoitajien lisääminen, lääkärien lisääminen sekä subjektiivinen päivähoito-oikeus.

Vaihtoehdoista esille nousee selvästi vanhusten hoivahenkilöstön lisääminen, jota piti kaikkein tärkeimpänä peräti 36 prosenttia vastaajista. Toiseksi tärkeimpänä sitä piti 21 prosenttia vastaajista ja kolmanneksi tärkeimpänä 15 prosenttia vastaajista. Henkilöstön lisääminen nousi kolmen tärkeimmän toimenpiteen kärkeen peräti 72 prosentilla vastaajista.

Seuraavaksi suurimman luvun saavutti maksuton toisen asteen koulutus, jonka nosti kolmen tärkeimmän joukkoon noin puolet vastaajista. Kolmantena tulee pienten eläkkeiden korotus, jonka luki kolmen tärkeimmän joukkoon 41 prosenttia vastaajista.

”Nyt odotetaan panostuksia ihmisten hyvinvointiin, toimeentuloon ja koulutusmahdollisuuksiin. Vastauksissa näkyvät alkuvuoden tunteita herättäneet vanhusten hoivakotikeskustelut sekä eduskunnassa kaatunut maksutonta toista astetta ajanut kansalaisaloite”, toteaa tuloksia analysoinut Sosten edunvalvonnan päällikkö Anne Perälahti tiedotteessa.

Alkuvuonna syntyi valtava kohu, kun vanhusten hoivasta paljastui puutteita. Lue lisää: Hoivaskandaalin ryvettämä Esperi Care palkkaa satoja työntekijöitä – ”On tekojen aika”

Sosten mukaan perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevia 20–29-vuotiaita on edelleen yli 100 000, eikä heidän määränsä ole enää 2000-luvulla vähentynyt.

”Työmarkkinoilla on vaikea pärjätä pelkän peruskoulun varassa ja myös siksi on välttämätöntä, että koko ikäluokka suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen. Oppimateriaalimaksut tuovat osalle nuorista turhia esteitä tai hidasteita opintielle. Perheen taloudellinen tausta ei saa ratkaista nuorten koulutusta”, huomauttaa Sosten erityisasiantuntija Päivi Nykyri.

Suurituloisimmistakin noin neljännes olisi valmis korottamaan pienimpiä eläkkeitä.

”Perusturvaetuudet ovat olleet leikkausten kohteena neljän vuoden ajan. Soste on esittänyt, että on aika kääntää kehitys ja korottaa etuuksien tasoa asteittain kohtuullisen minimin viitebudjetin mukaiselle tasolle, jolla ihminen tulee toimeen. Riittävä toimeentulo mahdollistaa terveyden ylläpitämisen ja osallistumisen yhteiskunnan toimintaan”, Perälahti sanoo.

”Ongelmien ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen tuki on huomattavasti edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen. On viimein aika ymmärtää, että hyvinvoivat ihmiset ovat kestävän talouden perusta”, toteaa puolestaan Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas.

Hoivahenkilöstön lisäksi lisähenkilöstöä toivotaan terveydenhuoltoon ja poliisiin. Lääkäreitä ja sairaanhoitajia olisi valmis lisäämään noin neljännes ja poliiseja 30 prosenttia vastaajista.

Suomeen sorvataan parhaillaan Antti Rinteen (sd) hallitusta. Hallitusneuvotteluja vetävä Rinne on arvioinut, että hallitusohjelma voisi olla valmis tämän viikon perjantaina.