Yhä useampi suomalainen soisi kirkollisen siunauksen samaa sukupuolta oleville pareille. Aamulehden Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä 49 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että suhteensa rekisteröineillä homopareilla tulisi olla oikeus myös kirkolliseen siunaukseen.

Vastaajakunnan suvaitsevaisuuden välillä on kuitenkin eroja. Naiset ja 15–24-vuotiaat suhtautuvat siunaamiseen myönteisimmin.

Maantieteellisesti liberaaleinta väki on Uudellamaalla ja muualla Etelä-Suomessa. Puolueista vapaamielisin on vihreät, kun taas eniten vastustusta on kristillisdemokraattien leirissä.

Suomalaisten suhtautuminen on muuttunut jatkuvasti suopeammaksi siunaamista kohtaan. Vielä reilu vuosi sitten vain 40 prosenttia kannatti ajatusta Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksessa. Viisi vuotta sitten siunauksen kannalla oli vain kolmannes suomalaisista.

Tutkimukseen haastateltiin 5.–7. elokuuta 1040 suomalaista puhelimitse ja internetissä. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.