Englantilaiset tutkijat ovat nostaneet Suomen ja Ruotsin esimerkkimaiksi lasten myöhäisemmän koulunaloitusiän vuoksi. Tutkijat ovat todenneet,