Kaikki suomalaiset europarlamentaarikot eli mepit vaativat kellojen siirron lopettamista EU-alueella. Mepit yli ryhmärajojen työskentelevät asian edistämiseksi Euroopan parlamentissa.

Kellojen siirtely on harmonisoitu kaikkia jäsenmaita velvoittavalla EU-direktiivillä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien EU-maiden on siirryttävä kesä- ja talviaikaan samana päivänä.

Yksi mahdollinen ratkaisu olisi, että jatkossa jäsenmaat saisivat itse päättää, siirtävätkö ne kelloja vai eivät. Tässä ratkaisussa ne maat, jotka yhä haluaisivat siirtää kelloja, tekisivät sen edelleen yhteisenä hetkenä.

Suomalaismepit korostavat yhteisessä tiedotteessaan, että kellojen siirtelyn haitat tunnetaan Suomessa hyvin, ja että vuonna 1981 käyttöön otettu kesäaika herättää laajaa vastustusta.

–Ymmärrys biologisen kellon vaikutuksista on syventynyt. Lääketieteen Nobelin palkinto luovutettiin tänä vuonna sisäisen kellon ja vuorokausirytmin tutkijoille, mepit toteavat.

–Asiaa voidaan edistää myös Suomesta käsin. Valtavasti allekirjoituksia kerännyt kansalaisaloite on aika saada etenemään eduskunnassa, ja Suomi voi ajaa asiaa Euroopan unionin neuvostossa, mepit esittävät.

Yhteisessä kannanotossa ovat harvinaisesti mukana kaikki Suomen EU-edustajat.

Suomalaisia Euroopan parlamentissa edustavat (puolue / euroryhmä):

Jussi Halla-Aho (ps. / ECR)

Heidi Hautala (vihr. / Greens)

Liisa Jaakonsaari (sd. / S&D)

Anneli Jäätteenmäki (kesk. / ALDE)

Miapetra Kumpula-Natri (sd. / S&D)

Merja Kyllönen (vas. / GUE/NGL)

Sirpa Pietikäinen (kok. / EPP)

Pirkko Ruohonen-Lerner (ps. / ECR)

Petri Sarvamaa (kok. / EPP)

Hannu Takkula (kesk. / ALDE)

Nils Torvalds (r. / ALDE)

Henna Virkkunen (kok. / EPP)

Paavo Väyrynen (kesk. / ALDE)