Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen katsoo, ettei Suomi voi olla mukana elvytysjärjestelyssä, joka vaarantaisi julkisen talouden kestävyyden. Samalla hän korostaa, että Euroopan elpyminen on Suomen etu.

”Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että Euroopan elpyminen on Suomen etu, ja EU-jäsenyys on paljon muuta kuin maksuosuuksien nollasummapeliä”, hän kirjoittaa komission elvytyspakettia käsittelevässä Puheenvuoron blogissaan.

Virkkunen korostaa, että Euroopan yhtenäisyydessä ja euron tulevaisuudessa ei ole kyse pelkästään taloudesta, vaan Suomen kansainvälisestä asemasta.

”Euron hajoamisella ja EU:n disintegraatiolla olisi laajakantoisia merkityksiä Euroopan ja myös Suomen kehitykseen”, hän toteaa.

Virkkunen huomauttaa, ettei komission keskiviikkona esittelemä paketti luo euroalueelle yhteisvastuuta, vaan korkeintaan kasvattaa sitä. Samalla se toisi Virkkusen mukaan ainakin osan yhteisvastuusta demokraattisen päätöksenteon ja valvonnan piiriin.

Lue seuraavaksi: