Seksikauppaa koskevaa rikoslakia uudistetaan. Hallitus esittää, että seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta olisi jatkossa rangaistavaa myös huolimattomuudesta tehtynä.

Oikeusministeriön erityisasiantuntija Ville Hinkkanen kertoo Uudelle Suomelle, että yksi syy lakimuutokseen on Korkeimman oikeuden vuonna 2012 antama ratkaisu. Siinä KKO vapautti paritetulta virolaisnaiselta seksiä ostaneen miehen. Mies oli kiistänyt saamansa syytteen ja sanonut, ettei mikään seksinostotilanteessa viitannut paritukseen. KKO katsoi, ettei mies voinut tietää virolaisnaisen olleen ihmiskaupan uhri.

Oikeusministeriön mukaan seksin ostokiellon säännöksen soveltaminen on muutenkin osoittautunut vaikeaksi.

- Korkeimman oikeuden ratkaisussa kynnys oli nostettu hyvin korkealle. Sen johdosta tuli ilmeiseksi, että tulkinta on niin tiukka, että [lakia] olisi tarpeen tarkistaa, Hinkkanen kertoo.

Hän ei osaa arvioida, mille tasolle tuomiot seksin ostosta lainmuutoksen jälkeen asettuisivat. Viime vuosina ne ovat vaihdelleet rajusti: joinain vuosina tuomioita ei ole annettu yhtään, joinain vuosina niitä on tullut useita kymmeniä.

Hallitus esittää, että seksiä parituksen tai ihmiskaupan uhrilta ostanut voitaisiin tuomita myös silloin, jos hänen olisi pitänyt epäillä asiaa.

- Pitää olla jotain objektiivisesti havaittavaa, jonka johdosta [paritusta tai ihmiskauppaa] olisi syytä epäillä, ei niin, että ostaja itse olisi sitä epäillyt, Hinkkanen sanoo.

Hänen mukaansa merkki ihmiskaupasta tai parituksesta on esimerkiksi se, että korvaus seksistä maksetaan jollekin muulle kuin myyjälle. Myös seksin myyjän täydellinen kielitaidottomuus tai psyykkisen toimintakyvyn puute kielivät ihmiskaupasta tai parituksesta.

- Mutta pelkästään se, että myyjä on ulkomaalainen ei vielä tarkoita, että olisi aina syytä epäillä paritusta tai ihmiskauppaa, Hinkkanen sanoo.