Suomalaisten suhtautuminen turvapaikanhakijoihin vaihtelee, mutta tietyissä asioissa kansan selkeä enemmistö on yksimielinen, ilmenee sisäministeriön Vaasan yliopistolla teettämästä mielipidetutkimuksesta. Ministeriön kyselyyn vastasi yli tuhat ihmistä ja se on toteutettu niin sanotulla ”Suomi pienoiskoossa” -otannalla.

Selvä enemmistö suomalaisista kokee kielteisen päätöksen saaneet, ilman oleskelulupaa maassa oleskelevat turvapaikanhakijat turvallisuusuhaksi ja haluaa heidät pois maasta. Kyselyn vastaajien enemmistöltä ei myöskään heru ymmärrystä sille, että kirkko tai muut toimijat suojelisivat laittomasti maassa oleskelevia henkilöitä.

Vastaajista 76 prosenttia oli ”eri mieltä” tai ”vahvasti eri mieltä” väitteestä, että kielteisen päätöksen saaneella turvapaikanhakijalla on oikeus jäädä oleskelemaan Suomeen. Sen sijaan 78 prosenttia vastaajista oli samaa tai vahvasti samaa mieltä siitä, että viranomaisten tulee palauttaa ne kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotka eivät poistu maasta vapaaehtoisesti.

Edellisiä lukuja selittänee se, että 69 prosenttia vastaajista koki nämä paperittomat henkilöt uhaksi yhteiskunnan sisäiselle turvallisuudelle ja vakaudelle.

Väittämästä, että yksittäinen kansalainen voi suojella kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita palautukselta, oli eri mieltä 66 prosenttia vastaajista. Yli puolet, 57 prosenttia, vastaajista oli eri mieltä tai vahvasti eri mieltä myös siitä, että kirkot ja aatteelliset järjestöt voivat suojella kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita palautukselta. Noin viidennes vastaajista puolsi kirkon ja kansalaisjärjestöjen oikeutta toimia näin.

Enemmistö vastaajista olisi valmis tarvittaessa perustamaan kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneille turvapaikanhakijoille erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin.

Lisäksi suomalaisten ylivoimainen enemmistö vaatii turvapaikanhakijoiden Euroopan-sisäisen liikehdinnän rajoittamista. Vastaajista 85 prosenttia oli joko samaa tai vahvasti samaa mieltä siitä, että ”Suomen tulee vaatia kaikilta EU:n jäsenmailta vastuuta rekisteröidä maahan saapuneet turvapaikanhakijat, jotta rekisteröimätön liikkuminen Schengen-alueella saadaan loppumaan”.

Kansalaisten selkeä enemmistö toivoi Suomen kykenevän vaikuttamaan kehitysyhteistyön kautta turvapaikanhakijoiden lähtö- ja kauttakulkumaiden elinolojen parantamiseen, jotta ihmisten ei tarvitsisi muuttaa pois asuinalueiltaan.

Moniin kysymyksiin ei löytynyt yhtä selvää kansan enemmistön mielipidettä. Kysyttäessä esimerkiksi sitä, käyttääkö valtio liikaa rahaa vastaanottokeskusten ylläpitoon, oli 46 prosenttia vastaajista samaa mieltä. Lähes neljännes suhtautui väittämään neutraalisti ja viidennes oli siitä eri mieltä tai vahvasti eri mieltä. Lisäksi esimerkiksi 42 prosenttia vastaajista uskoi, että turvapaikanhakijat auttavat omalla osaamisellaan vahvistamaan Suomen taloudellista kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Tutkimuksen tekijät nostavat suurimmaksi huolenaiheekseen kansalaismielipiteen jakautumisen ja kansalaiskeskustelun polarisoitumisen. Kansalaiskyselyyn vastanneista 68 prosenttia katsoi, että keskustelu turvapaikanhakijatilanteesta on polarisoitunut siten, että keskustelussa näkyvät vain erilaiset ääripäät. Noin puolet vastaajista katsoi, että Suomessa ei ole mahdollisuutta esittää vapaasti mielipiteitään turvapaikanhakijatilanteesta ilman leimautumisen pelkoa.

Lue myös:

Ylijohtaja tyrmää opposition aloitteen: ”Paperittomien määrä ei näy missään muualla kuin Rautatientorilla”

Perussuomalainen tyrmistyi: ”Huonompaa ratkaisua kasvavaan paperittomien määrään on vaikea keksiä”

Facebookissa halutaan ”puhdistaa” Rautatientori – Poliisi: ”Tulisi tänne keskustelemaan”

Sisäministeriön Päivi Nerg: ”Kadonneita” turvapaikanhakijoita noin 200 – emme tiedä missä he ovat

Kansanedustaja tapasi turvapaikanhakijoita: ”Näiden ihmisten on vaikea ymmärtää, miksi Suomi kohtelee heitä näin”

Varoitus Dublin-palautusten kierteestä EU:ssa: ”Osa Suomen 4000 kadonneesta ohjautunee takaisin”