Erityisesti nuoret ikäryhmät ovat hyödyntäneet kauppojen pidentyneitä aukioloaikoja, kertoo Tilastokeskuksen Tiet & Trendit -julkaisu Kuluttajabarometrin kyselyyn viitaten.

Kyselyn mukaan 45 prosenttia suomalaisista 15–84-vuotiaista kävi maalis­kuussa ostoksilla aukioloaikaansa pidentäneessä kaupassa. Shoppailuhaluissa näkyy ero sukupolvien välillä: alle 35-vuotiaissa pidentynyttä aukioloaikaa hyödyntäneiden osuus oli 64 prosenttia, kun taas eläkeläisistä vain viidennes oli käynyt ostoksilla uuden aukioloajan puitteissa.

Kauppojen aukioloajat vapautuivat vuoden 2016 alussa. Aukioloajoissa on alueellisia eroja: kaupungeissa ja taajamissa aukioloajat ovat yleensä muita alueita laajemmat. Samaan aikaan kaupungeissa asuvat ovat nuorempia, koulutetumpia ja suuri­tuloisempia kuin muilla alueilla asuvat, Tieto & Trendit huomauttaa.

Lehden mukaan erityisesti opiskelijat ja ylemmät toimihenkilöt poikkesivat muista sosio­ekonomista ryhmistä aukioloaikojen hyödyntämisessä.

Tieto & Trendit kuvaa pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria, opiskelijoita ja ylempiä toimihenkilöitä ”etujoukoksi”, jonka elämäntapaan myöhäinen kaupassakäynti sopii. Kuluttajabarometrin laatijan Pertti Kangassalon mukaan samalla ryhmällä on myös eniten luottamusta talouteen.

Kysely tehtiin huhtikuun alkupuolella haastattelemalla 1255:tä eri puolilla Suomea asuvaa 15–84-vuotiasta. Tieto & Trendit mukaan asiaa tutkitaan vielä tarkemmin syksyllä täsmällisemmillä kysymyksillä.