Noin joka kymmenes työntekijä arvioi, että seuraavan vuoden aikana irtisanomislappu voi tulla omaan käteen. 16 prosenttia piti lomautusta mahdollisena. Tieto selviää työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä vuoden 2015 työolobarometrista, jonka ennakkotiedot julkaistiin tänään torstaina.