Suomalainen tutkijaryhmä julkaisi hienon 40 vuoden seurannan FINRISKI-tutkimuksesta, jossa on viiden vuoden välein tehty satunnaisotannalle kysely, verenpaineen mittaukset sekä kolesteroli­mittaukset. Mukana on ollut yhteensä 34 525 miestä ja naista, iältään 30–59-vuotiaita. Kuolemansyyt ja kuolinpäivät kerättiin rekisteristä.