Kuntien välillä on merkittäviä eroja sairastavuudessa, kertoo THL:n tuore sairastavuusindeksi.

Terveimmät suomalaiset asuvat Ahvenanmaalla sekä Länsi- ja Etelä-Suomen rannikkokunnissa. Sairastavuus on suurinta etenkin Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä alueella, joka suuntautuu Raahesta kaakkoon kohti Tohmajärveä ja Ilomantsia.

Sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maahan, jonka vertailuluku on sata. Mitä pienempi kaupungin, kunnan tai maakunnan luku on, sitä terveempi väestö on.

Indeksi kokoaa tiedot seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Nämä ovat syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat sekä dementia.

Koko maassa terveys paranee, mutta alueelliset erot kärjistyvät

Sairastavuus suurenee siirryttäessä etelästä ja lännestä koilliseen. Se on ollut Suomen alueellisten terveyserojen keskeinen piirre jo toistasataa vuotta, kertoo THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskinen.

”Vaikka koko maassa terveys on kohentunut, alueelliset erot ovat säilyneet suurina ja jopa kärjistyneet.”

2000-luvun aikana sairastavuus on pienentynyt koko maassa 16 prosenttia. Kymmenessä terveimmässä kunnassa sairastavuus on vähentynyt 36 prosenttia, kun kymmenessä sairaimmassa se on vähentynyt vain viisi prosenttia.

Kymmenen eniten sairastavan kunnan keskimääräinen sairastavuusindeksi on kolminkertainen verrattuna kymmenen vähiten sairastavan kunnan keskiarvoon.

Alueellisten sairastavuuserojen takana on monia tekijöitä. Elintavat, kuten tupakointi, alkoholinkäyttö, liikunta, uni- ja ravintotottumukset vaikuttavat sairastavuuteen, mutta taustalla on myös laajempia kehityskulkuja.

Esimerkiksi työttömyys, taloudellinen tilanne ja koulutus heijastuvat väestön terveyteen. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuudella sekä kulttuurisilla ja geneettisillä tekijöillä on terveyden kannalta merkitystä.

Nurinkurisesti juuri hyvin toimiva terveydenhuolto voi näkyä korkeampana sairastavuutena, kun tauteja seulotaan, löydetään ja hoidetaan tehokkaasti.

Osana työterveyshuoltoa voidaan tarjota esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien sekä rinta- ja eturauhassyövän seulontatutkimuksia, jolloin sairauksia myös löydetään enemmän.

Useimmat sairaudet ovat yleisiä etenkin iäkkäällä väestöllä. Vaikka sairastavuus on Suomessa vähentynyt ja myönteinen kehitys näyttää jatkuvan, iäkkään väestön kasvava osuus lisää sairastavuutta tulevaisuudessa.

Missä sairastetaan eniten?

Tervein yli 50 000 asukkaan kunta on THL:n indeksin mukaan Espoo, jonka sairastavuusindeksi on 73. Seuraavaksi terveimmät kunnat ovat Helsinki (81) ja Vantaa (83).

Eniten sairastetaan puolestaan Kuopiossa (129), Oulussa (115), Joensuussa (114) ja Kotkassa (113).

Maakunnista tervein väestö löytyy Ahvenanmaalta (65), Uudeltamaalta (83) ja Pohjanmaalta (89). Sairastavuus on sen sijaan suurinta Pohjois-Savossa (130), Pohjois-Karjalassa (122), Pohjois-Pohjanmaalla (122), Kainuussa (118) ja Lapissa (115).

Eri kunnat eroavat toisistaan myös sairauksien perusteella. Sepelvaltimotauti, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Syöpätaudit ovat hieman yleisempiä etelässä kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Tapaturmia on maakunnista eniten Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Aivoverisuonitaudit jakaantuvat melko tasaisesti koko maassa.

Tuorein sairastavuusindeksi perustuu vuosien 2000–2016 tietoihin.