Maskit vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan hengitysinfektioon verrattuna tilanteeseen, jossa maskia ei käytetä. Tämä käy ilmi Eroon koronasta -tutkijaryhmän tutkimuksesta.

Suomalainen tutkijaryhmä kertoo suorittaneensa meta-analyysin täsmälleen samoihin aineistoihin, joihin sosiaali- ja terveysministeriön tilaama kirjallisuuskatsaus perustui. Tutkijat siis yhdistivät kyseessä olevat aineistot eli tutkimustulokset tilastollisesti.

”Päätuloksemme oli, että maskit selvästi suojaavat käyttäjäänsä”, toteaa tutkimusta johtanut Hanna M. Ollila Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

LUE MYÖS: Joukko suomalaisia huippututkijoita vetoaa Sanna Marinin hallitukseen – Ajavat koronan ”tukahduttamista”

Tämä suojavaikutus on ryhmän mukaan iso ja tilastollisesti merkitsevä. Tulos on toinen kuin STM:n alkukesän selvityksessä. STM:n selvityksen mukaan kasvosuojus voi teoriassa jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta.

Eroon koronasta -ryhmä huomauttaa, ettei STM:n kirjallisuuskatsaukseen valikoituja tutkimuksia yhdistetty laskennallisesti eli meta-analyysiä ei suoritettu. Selvityksen kiireellisyyden takia STM:n kirjallisuuskatsaus koostui ryhmän mukaan satunnaiskokeisiin perustuvista tutkimuksista, joissa arvioitiin, estävätkö maskit hengitystieinfektioita muissa kuin terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Aineistojen laskennallinen yhdistäminen vie ryhmän mukaan enemmän aikaa kuin kirjallisuuskatsauksen koostaminen, mutta laskennallisen yhdistämisen puuttuminen voi vaikuttaa systemaattisten tulosten havaitsemista pienissä satunnaiskokeissa.

”Laskennallista yhdistämistä käyttämällä voidaan myös huomioida ja korjata alkuperäisaineistoissa mahdollisesti esiintyvät mittausvirheet”, huomauttaa terveystaloustieteeseen erikoistunut tohtoritutkija Liisa T. Laine University of Pennsylvaniasta.

Tutkimusryhmä havaitsi, että osassa tutkimuksista satunnaiskoeasetelmassa oli ongelmia, koska monet verrokitkin käyttivät maskia.

”Mikäli nämä ongelmalliset tutkimukset rajataan pois, jäljelle jäävissä tutkimuksissa maskinkäytön teho osoittautui vieläkin suuremmaksi, sillä maskit käytännössä puolittivat käyttäjiensä sairastumisriskin”, Ollila puolestaan sanoo.

Ryhmä huomauttaa, että cocid-19-koronavirustautia aiheuttava uusi koronavirus leviää pisara-, kosketus- ja aerosolivälitteisesti eli tartunnan voi saada myös hengitysilman välityksellä. Kasvosuojukset eli maskit ovat heidän mukaansa tehokas keino koronavirustartuntojen ja koronakuolemien ehkäisemiseksi.

”Vakavia haittoja ei raportoitu”

Ryhmä toteaa, että maskien käytön hyödyistä on muutaman viime kuukauden aikana saatu runsaasti uutta kansainvälistä tutkimustietoa.

Meta-analyysissä tarkasteltujen alkuperäistutkimusten mukaan osa koki maskit epämukaviksi tai hengitystä hankaloittaviksi, ryhmä kertoo. Tällaisia epämukavuustekijöitä ilmeni kuitenkin ryhmän mukaan sitä vähemmän, mitä pidempään koehenkilöt käyttivät maskia.

”Maskinkäyttöön liittyviä vakavia haittoja ei raportoitu. Tulokset osoittavat, että maskin käyttöön voi tottua, vaikka käyttöön voi liittyä subjektiivisia epämukavuustekijöitä”, Laine toteaa.

Suomessa hallitus ei ole toistaiseksi antanut suositusta maskien käytöstä. Taustalla on ollut myös huoli siitä, että tällöin ihmiset saattaisivat lipsua muista turvatoimista kuten turvaväleistä ja käsihygieniasta. Ryhmän mukaan uuden tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että kun maskeja käytetään, ei ole ilmennyt näyttöä lipsumisesta.

Ryhmä katsoo, että tämä uusi tulos antaa työkaluja koronaviruksen leviämisen estämiseksi Suomessa. Maskeista on ryhmän mukaan eniten hyötyä, kun ne yhdistetään muihin suojatoimiin, kuten laaja-alaiseen testaamiseen, turvaväleihin ja käsihygieniaan.

Tutkimusryhmä on toimittanut tutkimuksen kansainväliseen lääketieteen tiedelehteen kansainvälisen tiedeyhteisön arvioitavaksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen toivoi alkuviikosta Suomeen kasvomaskisuositusta. Ylen haastattelemat infektiolääkärit olivat keskiviikkona erimielisiä suosituksen hyödyllisyydestä.

Eroon koronasta -ryhmän tutkijat vetosivat toukokuun alussa Sanna Marinin (sd) hallitukseen koronaviruksen tukahduttamisen puolesta.