Suomalaisten kotitalouksien velat olivat viime vuonna 80 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2002.

Tilastokeskuksen mukaan velkaantumisaste nousi 70 prosentista lähes 100 prosenttiin, eli asuntokunnilla oli viime vuonna likimain yhtä paljon velkaa kuin käytettävissä olevia tuloja.

Asuntokuntien keskimääräiset luotot nousivat viime vuonna vajaaseen 60 000 euroon.