Luottojen runsas markkinointi on lisännyt kuluttajien velkaantumista, arvioivat Kuluttajaviraston toteuttamaan kyselyyn vastanneet talous- ja velkaneuvojat. Kuluttajavirasto peräänkuuluttaa luotonantajilta reilumpaa riskinjakoa asiakkaan kanssa ja malttia luottokorttien markkinointiin.

”Kuluttajilla on yhä enemmän valinnanvaraa erilaisista luottokorteista. Esimerkiksi eri kaupparyhmät ja liikkeet tarjoavat asiakkailleen omia brändättyjä luottokorttejaan. Niiden houkuttelevuutta lisätään usein erilaisilla eduilla ja palkinnoilla. Asiakas saa esimerkiksi alennusta ostoksistaan, jos hakee uutta luottokorttia tai mahdollisuuden osallistua arvontoihin”, perustelee Kuluttajavirasto tiedotteessaan.

Lisäedut saattavat innostaa kuluttajaa hankkimaan uusia luottokortteja, vaikka hänellä olisi niitä jo ennestään. Kun kortteja on hankittu, niitä on myös houkutus käyttää, etenkin jos talous muuten on tiukalla, Kuluttajavirasto katsoo.

Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvojille tekemässä kyselyssä lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että luottojen markkinointi vaikuttaa erittäin paljon velkaantumiseen. Yli puolet vastaajista piti ongelmallisena myös sitä, että kuluttajille myönnetään luottoja ilman, että heidän maksukykyään tarkistetaan.

- Vastuullinen yritys tekee oma-aloitteisesti enemmän kuin laki vaatii. Vastuullisuus ulottuu koko lainanantoprosessiin markkinoinnista sopimuksen tekemiseen ja mahdollisten ongelmien selvittämiseen, toteaa johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta.

Peltosen mielestä luottoihin liittyvät riskit ovat edelleen liian usein kuluttajien riskejä – eivät luotonantajien.