Kiihtyvä suurvaltakamppailu on ajanut maailman uuteen aikakauteen, jossa kilpailu globaalista vallasta ei tapahdu ensisijaisesti aseellisesti, kuten kylmän sodan aikana, vaan taloudessa ja talouspoliittisin keinoin. Valtataistelun painopiste on siis siirtynyt geopolitiikasta geoekonomiaan. Näin ajattelee Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigell.