Johtava tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista muistuttaa, että asiantuntijoiden enemmistö on sitä mieltä, että ydinaseisiin turvautumisella Venäjä ei saavuttaisi poliittisia tai sotilaallisia hyötyjä. Hän arvioi, että tähän mennessä Venäjän ydinasekäyttäytyminen ei ole poikennut sen doktrinaalisista lähtökohdista, eikä se ole ollut "irrationaalista".