Suomalaistutkimus on ensimmäistä kertaa osoittanut, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta.

Ahdistus ilmenee pelkona, hikoiluna, hermostuneisuutena, sydämentykytyksenä, ärsytyksenä, turhautuneisuutena, yksinäisyytenä, mielipahana, päänsärkynä, käsien tutinana ja järkytyksenä.

Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.

Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.

Tutkimuksen kokonaisuudessaan löydät täältä.