Sensofusionin Airfence-järjestelmän käyttönäkymä.Kuva: Sensofusion

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on valinnut suomalaisen Sensofusion Oy:n yhtenä kolmesta yrityksestä mukaan kokeiluun, jossa kehitetään maan lentokentille valvonta- ja torjuntajärjestelmiä miehittämättömien ilma-alusten (UAV) tai lennokkien vaarallisen liikehdinnän varalta.

Sensofusionin lisäksi FAA:n tutkimus- ja kehityshankkeessa on mukana kaksi yhdysvaltalaisyritystä. Valinnat julkistettiin tällä viikolla.

Sensofusion Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Rasila kuvaa hankkeeseen pääsyä virstanpylvääksi vantaalaisyhtiölle. Yhdysvaltain viranomaisten lähestymisessä auttoi se, että suomalaisfirmalla on Yhdysvalloissa vastaperustettu tytäryhtiö, jolloin se katsotaan Rasilan mukaan amerikkalaiseksi yritykseksi, jonka omistaa suomalaisyhtiö.

– Mutta kyllähän se neuvottelua vaati, ohjelmistoyrittäjä Rasila sanoo Uudelle Suomelle.

– Meille tämä tarkoittaa sitä, että me olemme vakavasti otettava pelaaja USA:n markkinoilla.

FAA toteaa tiedotteessaan, että hanke on olennaisen merkittävä miehittämättömien ilma-alusten sovittamisessa Yhdysvaltain ilmatilaan ja ilmailuturvallisuuteen. Viraston mukaan miehittämättömillä aluksilla lennetään toisinaan varomattomasti, mikä muodostaa riskin matkustajaliikenteen kannalta, ja UAV-alusten liikehdintä lentokenttien lähettyvillä on lisääntynyt viime vuosina.

– Hankkeessa on tavoitteena tehdä satoja erilaisia testejä lentokentillä USA:ssa ja niiden avulla saada aikaiseksi tekniikka, jolla pystytään tunnistamaan UAV-laitteet, kuten kaupalliset kamerakopterit, ja ehkäisemään niiden lentokenttäympäristössä aiheuttama uhka, Rasila selittää.

Rasila uskoo, että tällaisia anti-UAV-ratkaisuja tulee tulevaisuudessa löytymään jokaiselta lentokentältä.

Järjestelmiä tullaan kokeilumielessä asentamaan tietyille kentille Yhdysvalloissa jo tänä kesänä. Suomalaisyhtiön toiminta ei kuitenkaan ole pelkästään kokeilun tasolla, sillä tekniikkaa on ollut ”oikeassa käytössä” poliisi- ja vankilaympäristössä Euroopassa, Rasila kertoo. Tämän tarkemmin hän ei kohteita määrittele.

Verkkosivuillaan Sensofusion listaa yhteistyökumppaneikseen FAA:n lisäksi sotilasliitto Naton sekä Suomen puolustusvoimat. Yhtiön tekniikan kehittäminen sai alkunsa sotilasprojektista, jossa tutkittiin UAV-laitteiden mahdollisesti aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia.

Sensofusionin tekniikka perustuu radiosignaalien tunnistamiseen ja niiden tietokoneseurantaan. UAV-alusten liikkeiden seuraamisen lisäksi yhtiöllä on Rasilan mukaan kyvykkyys myös vaikuttaa laitteiden signaaleihin – käytännössä ottaa alus haltuun – joskaan FAA-yhteistyössä ei Rasilan mukaan vielä ”olla sillä tasolla”.

– Meillä on teknologia olemassa, joka kykenee siihen [haltuunottoon], mutta sitä ei käytetä, koska sille ei ole olemassa juridista kehystä. Mutta kyvykkyys on ottaa kopterit haltuun ja ohjata ne turvallisille alueille, mikäli ne olisivat tulossa esimerkiksi lentokoneen kulkureitille, Rasila sanoo.

Rasila sanoo, että UAV-laitteet aiheuttavat siviili-ilmailulle vakavien vaaratilanteiden uhkaa koko ajan – ja lisääntyvissä määrin. FAA on kertonut lennokkien aiheuttamien läheltä piti -tilanteiden lisääntyneen merkittävästi Yhdysvalloissa viime vuosina: esimerkiksi viimeksi tarkkaillun kuuden kuukauden aikana raportoitiin eri puolilla maata noin sata riskitilannetta joka kuukausi.

– Jo viikoittain nousee myös mediaan joku vaaratilanne lentokenttäympäristössä. Mutta melkein joka päivä jossain puolella maailmaa lentokone lentää läheltä tällaista laitetta, Rasila kertoo.

Yleensä lentokenttien uhkatilanteita aiheuttavat harrastelijoiden laitteet. Rasilan sanoin miehittämättömiä ilma-aluksia ostetaan nykyisin Yhdysvalloissa kuvaus- ja muuhun hupikäyttöön kuin digikameroita aikanaan niiden tullessa markkinoille.

Lisäksi lennokkien valvonnalla on käyttöä muun muassa vankiloissa, joihin UAV-laitteilla kuskataan Rasilan mukaan muun muassa huumeita, aseita ja matkapuhelimia.

Sensofusionissa alkaa nyt mittava kehitysurakka viranomaisruljansseineen. Yhtiöllä on myyntiosasto Yhdysvalloissa, mutta noin kymmenhenkinen tuotekehitystiimi toimii Suomessa.