Euroopan investointipankki ja Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus (Tesi) ovat sopineet rahoitusohjelmasta, jolla kanavoidaan EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun. Uusi rahoitusmalli tarjoaa kahdeksan vuoden aikana 100 miljoonaa euroa sijoituksia suomalaisille kasvuyrityksille, Tesi tiedotti torstaina.

EU:n ESIR-rahoitus suunnataan ”lupaaviin yrityksiin”. Puolet summasta tulee EIP:ltä, puolet Tesiltä. Tesin ja EIP:n uuden rahoitusmallin edellytyksenä on, että mukana järjestelyssä on myös yksityisiä sijoittajia yhtä suurella osuudella.

– Siten 100 miljoonan euron suuruisen rahoituksen katalysoimalla saadaan yhteensä 200 miljoonan euron rahoituspaketti innovatiivisten pk-yritysten ja mid-cap-yritysten kasvuun, Tesi kertoo tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan rahoitusta tarjotaan 15–30 miljoonaa euroa yritystä kohden, eli saajia on rajallinen määrä. Lisäksi jokaisessa rahoituskierroksessa on vähintään yhtä paljon yksityistä pääomaa. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi kasvun vauhdittamiseen, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen.

– Suomi on onnistunut hyödyntämään varsin hyvin EU:n tarjoamia rahoitusvälineitä hallituksen tavoitteiden mukaisesti. Tämä näkyy erityisesti ESIR-rahoituksen hyödyntämisessä. Nyt julkistettu rahoitusohjelma, joka otetaan EU:ssa käyttöön ensimmäisenä Pohjoismaissa, täydentää osaltaan oman pääoman ehtoisen rahoituksen tarjontaa ja avaa kasvuyritysten rahoituksen pullonkauloja, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi tiedotteessa.

ESIR:n eli Euroopan strategisten investointien rahaston investointiohjelma on luotu edistämään pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä käsiksi kasvurahoitukseen.

– Olen iloinen siitä, että tänään julkistetulla järjestelyllä investointiohjelma tarjoaa suomalaisille yrityksille 100 miljoonan euron rahoitusmahdollisuudet, sanoo Euroopan komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen tiedotteessa.

Tesi on Pohjoismaissa EIP:n ensimmäinen kumppani, joka kanavoi yrityksille ESIR-rahoitusta suorina pääomasijoituksina. Aiemmin EIP on tarjonnut lainamuotoista rahoitusta ja takauksia.