Aluehallintovirasto tyrmää tiedotteessaan hallituksen suunnittelemat tilaajavastuulain uudistukset. Lain toteutumista valvova virasto katsoo, että hallitus on pilaamassa lain valvomisen mahdollisuudet ja synnyttämässä porsaanreiän etenkin ulkomaisille yrityksille.

Tilaajavastuulailla on kitketty etenkin rakennusalan harmaata taloutta ja alihankkijoiden ketjutukseen liittyviä ongelmia. Aluhallintoviraston mukaan lakiin suunniteltu uudistus päinvastoin ”lisäisi harmaata taloutta ja turhaa byrokratiaa”.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue kertoo lakimuutoksen ongelmista tiedotteessaan, joka on poikkeuksellisen suorasanainen kritiikissään.

Tähän asti valvonnassa on Avin mukaan edellytetty, että tilaaja varmistaa, että kaikilla sopimussuhteen aikana ulkomailta lähetetyillä työntekijöillä on eläke- ja tapaturmavakuutus. Nyt lakia ollaan muuttamassa niin, että jos lähetetty työntekijä saapuu vasta työn alkamisen jälkeen, tilaajan ei tarvitse varmistaa, onko tällä eläke- ja tapaturmavakuutus. Vastuu siirtyisi ulkomaiselle alihankkijalle, ”jonka valvonta on tehotonta, koska sille ei voi määrätä laiminlyöntimaksua”.

Viraston mukaan uudistus käytännössä mahdollistaisi sen, että ”ulkomainen alihankkija voi lähettää ensin yhden työntekijän, jolla vakuutukset ovat kunnossa, ja parin päivän päästä 30 työntekijää, joilla vakuutuksia ei ole”.

– On aivan käsittämätöntä, että yleisesti kentällä hyväksyttyjä toimintamalleja ja Korkeimman hallinto-oikeuden hyväksymää valvontalinjausta lähdetään muuttamaan siihen suuntaan, että ulkomaalaiset yritykset saavat markkinoilla kohtuuttoman kilpailuedun, sanoo ylitarkastaja, tilaajavastuulain valvontatiimiä johtava Mikko Vanninen viraston tiedotteessa.

Toinen suuri ongelma liittyy alihankkijoiden verovelkaan. Uudistuksen myötä tilaajan ei enää pitäisi tarkistaa kaikkien sopimuskumppaneidensa verovelattomuutta, vaan pelkkä verovelkarekisterin tarkistaminen riittäisi. Rekisterissä näkyvät jatkossa vain ne yritykset, joilla on verovelkaa yli 10 000 euroa.

– 10 000 euron verovelka on pienelle yritykselle hirvittävän suuri. Uudistus helpottaisi verojen laiminlyöntiä, varsinkin lyhyen elinkaaren yritysten kohdalla, Vanninen sanoo.

Lain toteutumista valvovan Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi hallituksen esittämää muutosta ovat lausunnoissaan arvostelleet muun muassa Rakennusliitto, Rakennusteollisuus ry, RAKLI ry, Rakentamisen laatu RALA ry ja Harmaan talouden selvitysyksikkö.

– Työryhmän tarkoitus keventää yrityksille tulevia velvoitteita on ollut sinänsä hyvä, mutta näin vesitettäisiin talousrikollisuuden torjunnassa rakennusalalla otetut edistysaskeleet, kommentoi rakennusalan yritysten Rakennusteollisuus RT hallituksen lakimuutoksen taustalla olevaa työryhmä esitystä alkuvuodesta.

Eduskunta tulee käsittelemään hallituksen esitystä syksyn aikana, sillä muutoksen on tarkoitus tulla voimaan jo 2015.

Aluehallintoviraston tiiviin kuvauksen mukaan tilaajavastuulaissa on kyse siitä, että tilaajan on ennen sopimuksen solmimista varmistettava, että alihankkija tai vuokratyöyritys on hoitanut muun muassa eläkemaksut ja verot. Lain ansiosta töitä ei voi ketjuttaa yrityksille, jotka laiminlyövät velvollisuuksiaan ja voivat siksi tarjota työtä halvemmalla.