Valtioneuvoston puolustusselonteossa on nostettu perinteisten maa-, ilma- ja merivoimaulottuvuuden rinnalle kyber- ja informaatioturvallisuus sekä avaruus. Tämä on merkittävimpiä eroja edelliseen puolustusselontekoon vuodelta 2017, katsoo eduskunnan puolustusvaliokunta mietinnössään.