Vuoden 2013 alusta Suomessa toimii uusi virasto: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). Uusi virasto ottaa tehtävänsä kahdelta aiemmin erilliseltä virastolta.