Vuoden 2013 alusta Suomessa toimii uusi virasto: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). Uusi virasto ottaa tehtävänsä kahdelta aiemmin erilliseltä virastolta.

Jatkossa KKV:n tehtävinä on kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttaminen, markkinoiden valvonta, kuluttajien oikeuksien turvaaminen ja kilpailulakien pano täytäntöön.

Virastolle on nimitetty kolme määräaikaista johtajaa, joiden kaudet päättyvät maaliskuun lopussa. Koko virastoa johtaa pääjohtaja (virkaatekevänä Juhani Jokinen entisestä Kilpailuvirastosta). Kilpailu- ja kuluttaja-asiat on jaettu kahden ylijohtajan alaisuuteen.

Tänä vuonna KKV:n budjetti on 11 miljoonaa euroa ja sillä on töissä noin 150 työntekijää. Uudelle virastolle etsitään yhteistä toimipistettä. Toistaiseksi kilpailu- ja kuluttaja-asioita hoitavat haarat toimivat entisissä osoitteissaan Helsingissä.