”Suomeen syntyy hälyttävän vähän vauvoja ja ensisynnyttäjien keski-ikä nousee. Alentunut syntyvyys ja sen suuret alueelliset erot vaikuttavat Suomen tulevaisuuteen tavalla, jota emme tänä päivänä välttämättä pysty vielä täysin edes hahmottamaan. On tärkeää, että historiallisen pienien ikäluokkien hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, koska ketään ei ole varaa hukata syrjäytymisen polulle.”

Näin kuvaa pääministeripuolue keskusta ongelmallista tilannetta, johon se etsii ratkaisua torstaina julkaistulla perhepoliittisella ohjelmallaan.

”Perheet kaipaavat kahta asiaa: joustavuutta ja valinnanvapautta. Näitä asioita haluamme perheille myös tarjota. Ajatuksemme lähtee perheen ja lapsen tarpeista, ei työelämän”, keskustan perhepoliittisen ohjelman valmistelua johtanut ministeri Annika Saarikko sanoo tiedotteessa.

Yleisiä linjauksia, joilla keskusta pyrkisi tekemään Suomesta lapsiystävällisemmän ja puuttumaan vauvakatoon, ovat muun muassa seuraavat toimet ja pyrkimykset:

”Työelämän asenteiden ja käytäntöjen pitää tukea tasapainoa vanhemmuuden ja työn välillä. Joustavat työajat, osa-aika- ja etätyön mahdollisuudet sekä työaika- ja lomapankit pitää ottaa nykyistä laajemmin käyttöön niin pikkulasten vanhempien, ikääntyneistä omaisista huolehtivien kuin muidenkin ruuhkavuosia elävien kohdalla.”

”Hedelmöityshoitoja annetaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lain mukaista julkisten palveluiden piiriin pääsemistä kuukauden sisällä lähetteen saamisesta ei pystytä kaikilla paikkakunnilla takaamaan, vaan jonot ovat pitkät. Hedelmöityshoitoihin pääsy julkisella puolella pitää olla helpompaa ja yhdenvertaista kaikille hoitoa tarvitseville.”

”Translain sterilisaatiovaatimuksesta luopuminen. Keskustan puoluekokous hyväksyi translain uudistamisen tarpeen jo 2014 ja uudisti kantansa 2018. Tunnistamme sukupuolten moninaisuuden. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä sukupuolen korjauksen edellytyksenä tulee poistaa.”

”Lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi kaikista pienituloisimmille perheille luodaan harkinnanvarainen, ylimääräinen lapsilisä. Tuki on tarkoitettu väliaikaiseksi avustukseksi esimerkiksi työttömyyden tai vakavan sairauden kohdatessa.”

Lisäksi esillä on perhevapaauudistus, joka on seuraavan hallituksen keskeisiä hankkeita. Keskustan tärkeimmät tavoitteet perhevapaauudistukselle ovat ”perheiden valinnanvapaus ja lapsen oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa”.

Keskusta pitää yhä kiinni kolmivuotisesta kotihoidon tuesta.

”Oikeus kotihoitoon turvataan kolmeen ikävuoteen saakka”, puolue toteaa.

Ansiosidonnaisen perhevapaakauden isien osuuden pidentäminen ei saa vaikuttaa äitien osuuteen lyhentävästi, puolue katsoo.

”Tarvitaan kolmikantainen yhteinen tavoite siitä, että perhevapaisiin satsataan lisärahaa noin 200 miljoonaa euroa. Rahoitusvastuu on jatkossakin työtulovakuutuksen kautta valtion lisäksi työnantajilla ja työntekijöillä”, puolue lupailee.