Verohallinnolla on perimiskelpoisia vahingonkorvaussaatavia pääomaltaan yhteensä 420 miljoonaa euroa, kertoo Verohallinto.

Tammikuussa 2013 Verohallinnolla oli mukaan yhteensä 7 043 perimiskelpoista tuomioon perustuvaa vahingonkorvaussaatavaa, joiden pääomien yhteismäärä oli 420 miljoonaa euroa.

Vahingonkorvaussaatavat ovat haastavia perittäviä velallisten tulojen ja omaisuuden takia, uutispalvelu Edilex kertoo.

Tuomioon perustuvat saatavat syntyvät tyypillisesti verorikostuomion yhteydessä kun yrityksen vastuuhenkilöt tuomitaan vahingonkorvaukseen vältetyistä tai maksamatta jätetyistä veroista. Vahingonkorvausvaatimus liittyy yleensä tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan veropetokseen, verorikkomukseen tai velallisen rikokseen.

Kaikista rikosnimikkeistä törkeiden veropetosten osuus on kasvanut voimakkaimmin 2000-luvulla, selviää verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä valmistuneesta selvityksestä.

Vahingonkorvaussaatavat ovat merkittävä osa Verohallinnon noin neljän miljardin euron verojäämistä ja kasvattavat siten myös verovajetta.