Euromaiden laajennettu kokous pääsi tänään sopuun euroalueen pysyvän kriisinhallintamekanismin eli Euroopan vakausmekanismin (EVM) pääpiirteistä.

Kokouksen päätöksen mukaan EVM:n toimintakyky turvataan 80 miljardin euron yhteisellä alkupääomalla, josta Suomen osuus on 1,44 miljardia euroa. Puolet Suomelta vaadittavasta pääomasta maksetaan EVM:n perustamisvaiheessa kesällä 2013 ja loppuosa erissä kahden vuoden kuluessa tämän jälkeen.

Maksetun pääoman lisäksi EMV muodostuu yhteensä enintään 620 miljardin euron korotusvaltuudesta ja takauksista, joista Suomen osuus on 11,14 miljardia euroa. Suomen osuus koko potista on siis 12,58 miljardia euroa.

EVM:n tosiasiallinen 500 miljardin euron lainakapasiteetti turvataan valtiovarainministeriön mukaan näin ollen yhteensä enintään 700 miljardin euron kokonaispaketilla.

Valtiovarainministeriön mukaan maanantain neuvottelut keskittyivät etenkin mekanismin pääoma­rakenteeseen ja jakoavaimeen, jonka perusteella määräytyy kunkin jäsenmaan enimmäisvastuu EVM:n toiminnasta. Suomi on ministeriön mukaan torjunut tässä yhteydessä yhteisvastuulliset takaukset, joiden perusteella kunkin jäsenmaan vastuu olisi kattanut viime kädessä EVM:n kaiken toiminnan.

Helsingin Sanomien mukaan valtiovarainministeri Jyrki Katainen pitää päätöksiä Suomen tavoitteiden mukaisina.

Suurimman euromaan Saksan osuus on suurin myös EVM:ssä, sen osuus maksetusta pääomasta on 21,8 mrd. euroa. Seuraavina tulevat Ranska (16,4 mrd. euroa) ja Italia (14,4 mrd. euroa).

Korotusvaltuus aktivoituu Suomen talousarvioon vain siitä tapauksessa, että sitä tarvitaan EVM:n toiminnan turvaamiseksi.

–Suomi on pitänyt tärkeänä, että Suomen kokonaisvastuun enimmäismäärä on tarkasti tiedossa siitä huolimatta, että kyseessä on varsin teoreettinen luku, jonka realisoituminen edellyttäisi kaikkien EVM:ltä lainaa saaneiden maiden päätymistä täydellisen maksukyvyttömyyden tilaan, tiedottaa valtiovarainministeriö.

Maanantaina tehdyistä periaatelinjauksista huolimatta EVM:n osalta jää edelleen avoimeksi merkittäviä "oikeudellis-teknisiä kysymyksiä", minkä johdosta EVM-prosessi saataneen päätöksen kesällä 2011.