Bryssel

Suomen kannattaa pian päättää turpeen energiankäytön alasajosta, sillä siihen voi saada miljoonia euroja EU-rahaa.

Viime viikon ilmastokokouksessaan Suomen hallitus päätti turpeen osalta vain sen, että asia jää työryhmän jatkotyön aiheeksi. Turpeesta luopuminen on vaikeaa keskustalle, vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä.

Suomi on yksi maailman suurimmista turvetuottajista ja turve merkittävä yksittäinen päästölähde Suomessa. Ilmaston kannalta se on yhtä saastuttava kuin kivihiili. EU:ssa tämä tiedostetaan, ja Bryssel tarjoaa porkkanaa turpeesta luopumiseksi.

Euroopan komissio aikoo tänä vuonna kiristää ilmastopolitiikkaa. Se patistelee jäsenmaita rivakampiin toimiin. Komissio haluaa, että Euroopassa lopetetaan kivihiilen ja turpeen poltto ja siirrytään vähähiilisiin ratkaisuihin kaikilla yhteiskunnan aloilla. Vastineeksi on luvassa tukia.

Komission uusi ohjelma on nimeltään oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Brysselissä tiedostetaan, että muutos ei toteudu vaivatta ja esimerkiksi hiilikaivosten sulkeminen aiheuttaa työttömyyttä.

”Muutos on tulossa, ja jos sitä haluaa hallita, se pitää ennakoida.”

Joillekin muutos on vaikeampi kuin toisille. Esimerkiksi Puola tuottaa 80 prosenttia kuluttamastaan energiasta kivihiilellä, ja se on eniten vastustanut ilmastopolitiikan kiristämistä.

Jäsenmaiden auttamiseksi komissio ehdottaa 7,5 miljardia euroa tukirahaa. Suurin osa menee Puolalle, mutta Suomikin saa osansa.

Komission antamien alustavien tietojen pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että Suomi voisi saada rahastosta noin 165 miljoonaa euroa, mistä 17 prosenttia voisi olla turveperusteista. Se tarkoittaisi turpeen energiakäytön vähentämiseen noin 30 miljoonaa euroa EU:n seitsemän vuoden budjetista.

Lopulliset määrärahat täsmentyvät myöhemmin, kun jäsenmaat pääsevät sopuun koko EU:n budjetista.

Komission viesti on selvä: turpeenpoltto on ilmastolle haitallista ja se pitää lopettaa. Viesti täsmentyy helmikuun lopussa, kun komissio julkaisee oman ehdotuksensa siitä, millä aloilla ja alueilla siirtymärahaa pitäisi käyttää.

Lopullisesta toimintasuunnitelmasta Suomi ja komissio sopivat ­yhdessä. Siinä täsmennetään, miten Suomi vähentää päästöjä ja pehmittää siirtymää yhteiskunnassa. EU:n siirtymärahaa voisi käyttää esimerkiksi työttömäksi jäävien ihmisten uudelleenkoulutukseen.

Suomessa turvetuotanto työllistää suoraan noin 2 000:n ja välillisesti runsaan 4 000 henkilötyövuoden verran. Alaa edustavan Bioenergia ry:n mukaan yli puolet työllistämisvaikutuksesta keskittyy Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien sekä Savo-Karjalan alueille.

Suomi on jo kieltänyt kivihiilen polton vuodesta 2029. Johdonmukaista olisi päättää myös turpeesta. Suomella on suuret päästövähennystavoitteet, ja kun päästön hinta Euroopassa kasvaa koko ajan, se vähentää turpeen kannattavuutta joka tapauksessa.

Suomen olisi järkevää käyttää EU:n tarjoamaa porkkanaa ja hyödyntää tukirahaa. Muutos on tulossa, ja jos sitä haluaa hallita, se pitää ennakoida.