Lentokonevalmistaja Boeing toi ilmavoimien HX Challenge -testeihin paitsi F/A-18 Super Hornet -monitoimihävittäjänsä, myös koneesta muokatun elektronisen sodankäynnin erikoiskone EA-18G Growlerin.

Kun Boeing Tikkakosken lentonäytöksessä kesällä 2018 kertoi tarjoavansa Suomelle paitsi Super Hornetia, myös Growleria, se teki yhtiön HX-tarjouksesta sangen mielenkiintoisen, sillä Growlerilla on maine varsin kyvykkäänä elso-koneena.

LUE SEURAAVAKSI:

Boeing on ymmärrettävästi sangen vaitonainen koneen tarkoista kyvykkyyksistä. Satakunnan lennostossa viime keskiviikkona järjestetyssä lehdistötilaisuudessa yhtiö totesi, että Growler kykenee vaikuttamaan sangen laajaan taajuusalueeseen aina VHF-radiotaajuuksista aina 12-18 gigahertsin, muun muassa tutkajärjestelmien käyttämään Ku-taajuuskaistaan asti.

Käytännössä Growler siis kykenee häiritsemään näillä taajuusalueilla toimivia järjestelmiä häirintälähettimillään. Se pystyy myös paikallistamaan vaikkapa tutkajärjestelmien sijainteja ja hyökkäämään niitä vastaan asejärjestelmillään.

Eri HX-kandidaattien vertailu on toki vaikeaa, sillä vaikka esimerkiksi Saab on korostanut Gripen E -koneensa elso-kykyjä, Suomen-testiviikkonsa yhteydessä ruotsalaisvalmistajan edustajat olivat sangen vaitonaisia esimerkiksi sen suhteen, kuinka laajalla taajuuskaistalla Gripenin järjestelmät toimivat. Jotain kertoo tietenkin jo se, että elso-kykyä ei ole tässä laajuudessa integroitu Super Hornetiin, vaan tehtävää varten kehitettiin oma alustansa.

Growler-kaluston edeltäjä, neljän hengen miehistöllä operoitu Northrop Grumman EA-6B Prowler poistui operatiivisesta käytöstä viime vuonna.Kuva: Elvira Urquijo A.

Lehdistölle Growleria esiteltäessä sillä oli sangen kiintoisaa kamaa siipiensä alla.

Aseistuksena koneessa oli Raytheonin AGM-88 HARM ilmasta pintaan -ohjus, joka lukittuu vihollisen tutkasignaaliin. Sen vieressä oli mallikappale saman yrityksen tulevasta NGJ-MB (Next Generation Jammer Mid-Band) -häirintäsäiliöstä.

LUE SEURAAVAKSI:

”Nykymaailman uhkaympäristö on hyvin dynaaminen. Tutkat ovat erittäin kehittyneitä ja ohjukset kantavat pitkälle. Niitä on vaikeaa vältellä ainoastaan taktisin keinoin”, kertoo Ernie Winston Raytheonin elektronisen sodankäynnin liiketoimintayksiköstä.

Kuten niin monella muullakin puolustusteollisuuden edustajalla, Winstonilla on sotilastausta: hän palveli Yhdysvaltain merivoimissa operaattorina Growlerissa ja sen edeltäjässä EA-6B Prowlerissa.

”Uusien tutkien toimintatavat ovat hyvin kehittyneitä: kun niitä häiritään, ne muuttavat käyttämiään taajuuksia nopeasti, joten häirintä on vaikeaa. Vastaavasti ohjukset kykenevät yhteistyöhön, joten häirintälaitteistot eivät voi suojata hävittäjiä keskittymällä vain yksittäiseen uhkaan.”

LUE SEURAAVAKSI:

Tähän ympäristöön NGJ-MB on suunniteltu. Winston on sangen varovainen antamaan tarkkoja tietoja sen suorituskyvystä, mutta häirintäsäiliön ideana on, että se kykenee häiritsemään monia kohteita yhtäaikaisesti ja mikäli tutka, ohjus tai vastaava kohde vaihtaa lähetystaajuuttaan, ohjelmistopohjaisesti suunniteltu NGJ-MB pystyy sekin sopeutumaan muutoksiin hyvin nopeasti.

Tyypillisesti yhdysvaltalaisella lentotukialuksella on ollut neljä Super Hornet -laivuetta (yhteensä 44 konetta) sekä yksi viiden koneen Growler-laivue, joskin Lockheed Martinin F-35C -koneiden käyttöönotto tulee kuluvalla vuosikymmenellä muuttamaan tätä tasapainoa. Tämä Growler lähti katapultin rohkaisemana lentoon USS Theodore Rooseveltilta huhtikuussa 2015. Boeingin edustajat korostivat Pirkkalassa, että Yhdysvalloissa niin ilma- kuin merivoimatkaan eivät lähde operatiiviseen tehtävään ilman Growler-kaluston tukea. Kuva: MC3 JOSH PETROSINO / HANDOUT

Tehtävää suorittaessaan Growler kantaa molemmissa siivissään NGJ-MB -säiliöitä. Näin saavutetaan 360 asteen kattavuus, minkä lisäksi jammerit kommunikoivat keskenään ja voivat optimoida toimintaansa.

Numerotietoa, kuten lähetinten tehoa, tarkkaa taajuuskaistaa, kantamaa tai seurattavien kohteiden maksimimäärää Winstonista tuskin saisi irti kirveelläkään. Hän kuitenkin korostaa uuden sukupolven systeemin eroa vanhaan ALQ-99 -häirintäsäiliöön.

LUE SEURAAVAKSI:

”ALQ-99:ssä rajoitteena olivat muun muassa teho ja se, miten nopeasti kykenimme vaihtamaan toimintamoodia.”

Jotain on pääteltävissä myös kommentista, jonka Winston heittää, kun keskustelussa nousee esiin venäläinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä S-400.

”On melkein kuin tämä laitteemme olisi rakennettu sitä [S-400:aa] ajatellen.”

Yhdysvaltain lisäksi Growler-kalustoa käyttää Australia. Tämä aussi-ilmavoimien EA-18G kuvattiin harjoittelemassa lentonäytöstä varten Brisbanessa syyskuussa 2018. Kuva: DARREN ENGLAND

NGJ-MB kehittää tarvitsemansa tehon säiliön sisälle sijoitetuilla tuuliturbiineilla. Se ei siis ota sähköä koneen sisäisistä järjestelmistä.

Tuuliturbiinien tuottama teho riippuu luonnollisesti koneen ilmanopeudesta.

”On tietty optimaalinen nopeusalue, jolla häirintälähettimestä saa irti maksimitehon ja maksimimäärän kohteita. Jos kone lentää hitaammin, se ei tarkoita, etteikö tehoa olisi ainakin jonkin verran, mutta en voi kertoa yksityiskohdista. Mutta jos Growlerilla lennetään kovin hitaasti, silloin ei muutenkaan kannattaisi olla vihollisen ilmatilassa”, Winston kertoo.

LUE SEURAAVAKSI:

Tehon tuottaminen aiheuttaa luonnollisesti jonkin verran ilmanvastusta eli laskee koneen nopeutta.

”En kuitenkaan usko, että tämä varsinaisesti vaikuttaa Growlerin kykyyn suorittaa tehtävänsä.”

Uuden sukupolven häirintäsäiliöt ovat aiempaa suurempia, mutta Winstonin mukaan NGJ-MB:n taajuuskaista on aiempia ALQ-99 -lähettimiä laajempi, joten yksi säiliö korvaa enemmän kuin yhden vanhan.

NGJ-MB:n lisäksi Yhdysvallat kehittää uutta, alempien taajuuskaistojen häirintälähetintä.

Häiveteknologiaan verrattuna aktiivisen häirinnän tuottamassa suojassa on tietenkin se varjopuoli, että häirittävä kohde saattaa tietää tulevansa häirityksi. Winston ei suoraan vastaa, toimiiko NGJ-MB niin, että se ei samalla varoita itsestään.

”Laite kykenee hyvin edistyneisiin häirintätekniikoihin.”

NGJ-MB on toistaiseksi testivaiheessa.

”Noin kuukauden sisään häirintäsäiliö lentää ensimmäistä kertaa Growlerin siivessä. Myöhemmin saamme valtiolta hyväksynnän tehdä ensimmäinen tuotantosarja. Se tapahtuu toivottavasti syyskuussa.”