Suomi ei pystynyt vielä kattavasti vastamaan lukuisiin Euroopan neuvoston (EN) esittämiin kysymyksiin koskien vaali- ja puoluerahoituksen puutteita. Keskiviikkona antamassaan vastauksessa oikeusministeriö joutui useaan otteeseen toteamaan, että varsinkin puolueiden osalta monet rahoituksen avoimuutta koskevat kysymykset ovat vielä valmistelussa.