Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uudet suositukset lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön mitoituksista. Aiemmat suositukset olivat jo lähes 20 vuotta vanhoja.