Kellonaikojan siirtelyn loppuminen voi muuttaa eri maiden aikavyöhykkeitä EU:ssa, myös Suomessa. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot saavat itse päättää sekä aikavyöhykkeensä että sen, jäävätkö pysyvästi talvi- eli normaaliaikaan vai kesäaikaan.

EU-komissio esittää, että kellonaikojen siirtelystä luovutaan EU:ssa.

Kellonaikojen siirtelyn loppumisen myötä kaikki ne maat, jotka päättävät siirtyä pysyvästi kesäaikaan, vaihtavat samalla aikavyöhykettä, kertoo Uudelle Suomelle tiedotuspäällikkö Pia Siitonen EU-komission Suonen-edustustosta.

Sen sijaan jos maa päättää jäädä pysyvästi normaali- eli talviaikaan, maan aikavyöhyke säilyy samana.

Näin ollen esimerkiksi Suomi ja Ruotsi voisivat tulevaisuudessa olla samalla aikavyöhykkeellä riippuen maiden valinnoista normaali- tai kesäajan suhteen.

Tällä hetkellä kesäajasta määrätään EU-direktiivissä. Jos EU-komission esitys hyväksytään EU-parlamentissa, kesäaikadirektiivi poistuu, Siitonen kertoo.

Euroopan komissio esittää tiukkaa aikataulua kellonaikojen siirtämisestä luopumiselle. Jäsenmaiden tulee ilmoittaa komissiolle huhtikuuhun 2019 mennessä, kumpaa aikaa käyttävät jatkossa. Viimeinen pakollinen kesäaikaan siirtyminen olisi sunnuntaina 31.3.2019. Tämän jälkeen kellonaikoja siirrettäisiin vielä kerran sunnuntaina 27. lokakuuta niissä maissa, jotka haluavat talviajan pysyväksi.

”Jäsenvaltiot tulevat käymään keskenään keskustelua [siitä, valitsevatko normaali- vai kesäajan], joten Suomelle ei tule yllätyksenä se, mihin suuntaan muualla Euroopassa kallistutaan”, Siitonen sanoo.

Tulisiko Suomen valita talvi- vai kesäaika? Ota kantaa alla olevassa kyselyssä!