Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 7,8 prosenttia. Pudotus oli suurin yksittäisenä vuonna tapahtunut tuotannon väheneminen vuosien 1917 ja 1918 jälkeen eli yli 90 vuoteen, Tilastokeskus kertoo.

Bruttokansantuote oli viime vuonna 171 miljardia euroa. Eniten kansantalouden kysyntää vähensi viennin supistuminen neljänneksellä. Investoinnit vähenivät yli 13 prosenttia.

Tuotanto supistui voimakkaimmin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, 5,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, ja laski vielä toisella neljänneksellä 0,3 prosenttia.

Kolmannella neljänneksellä tuotanto sen sijaan kasvoi 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja pysyi neljännellä neljänneksellä edellisen tasolla.