Suomen eläinsuojelulain tilalle on tulossa uusi eläinten hyvinvointilaki, jota koskeva mietintö on valmistunut eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa.