Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti etenee. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ottanut ympäristöjärjestöjen tekemän hallintovalituksen käsittelyyn,