Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnistymässä pohdinta siitä, miten Suomen vankiloihin syntyneeseen ääri-islamistiseen radikalisoitumisilmiöön tulisi puuttua. Yksi vaihtoehto on radikaalivankien keskittäminen tiettyihin vankiloihin, toinen heidän hajauttamisensa.

Rikosseuraamuslaitoksen projektissa löydettiin kaikkiaan 84 vankia, joista oli tehty väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen liittyviä havaintoja. Käytännössä kyse on laajamittaisena ilmiönä ääri-islamisteista, joita on valtaosa radikalisoituneiksi määritellyistä. Raportissa puhutaan ”salafi-jihadistisesta gangsteri-islamista”, jollaista vankiloissa on havaittu esiintyvän.

Risen projektissa opeteltiin tunnistamaan radikalisoitumista, ja kymmenet havainnot saatiin ”huomattavan pienillä resursseilla”.

Nyt viranomaiset alkavat kehittää keinoja puuttua tilanteeseen. Ensimmäisenä toimenpiteenä se tarkoittaa sitä, että ”ongelmallisimmat tapaukset sijoitettaisiin ensinnäkin suljettuihin vankiloihin”, projektipäällikkö Juha Eriksson kertoo Uudelle Suomelle. Esimerkiksi ääri-islamistisia terrori-iskuja on juhlittu niin suljetuissa vankiloissa kuin avolaitoksissakin.

Erikssonin mukaan vankeuslaki lähtee siitä, ettei vankia sijoiteta suljetumpaan vankilaan kuin mitä on tarvetta. Radikalisoituneiden ryhmän suhteen ”katsotaan olevan tarvetta vähän suljetumpaan” vankilaan avo-osastojen sijaan, Eriksson sanoo.

– Ettei nyt ainakaan ihan avonaisimpaan avolaitokseen sijoiteta.

Toisekseen pohditaan valintaa ääriajattelijoiden keskittämisen tai hajauttamisen välillä.

– Täytyy pohtia, tai pohditaankin työryhmässä tulevaisuudessa, että ruvetaanko hajauttamaan näitä radikalisoituneita toisistaan vai aloitetaanko keskittäminen, että keskitetään heidät tietylle osastolle, jossa he eivät voi sitten tavallaan muita radikalisoida, Eriksson sanoo.

– Näin yritetään puuttua siihen rekrytointiin, ettei yksi radikalisoinut radikalisoi muita.

Keskittämisvaihtoehto ei tarkoittaisi radikaalivankien säilömistä yhteen yksittäiseen vankilaan, vaan tiettyjen vankiloiden tietyille osastoille.

Raportissa arvioidaan, että tehokkain tapa hallita radikalismin leviämistä voi olla ”turvallinen laitossijoittelu”. Haavoittuvassa asemassa olevat eli radikalisoitumiselle alttiit vangit halutaan erilleen potentiaalisista vaikuttajista.

Suomessa ei toistaiseksi ole ryhdytty laajamittaisiin toimiin esimerkiksi sellaisten vankien eristämiseksi, jotka pyrkivät aktiivisesti radikalisoimaan muita vankeja. Tällaisia radikalismin levittäjiä on tunnistettu ”joitakin”.

– Suomessa ei ole tehty mitään linjapäätöstä, Eriksson sanoo.

– Euroopan maissa, missä on asiasta enemmän kokemusta, on tehty molempia. Molemmissa tavoissa on hyvät ja huonot puolensa. Meillä ongelmana on se, että vankilat ovat aika täynnä, eikä pelivaraa hirveästi ole.

Voiko yksittäisen vangin eristää muista, jos hän aktiivisesti pyrkii radikalisoimaan muita vankeja?

– Toki siihen on omat keinonsa. Ankarin keino on varmuusosasto, joita on vain yksi koko Suomessa. Mutta se vaatii tietysti perusteet, että hän suunnittelee pakoa tai rikosta – perusteet mainitaan laissa. Ja kyllähän meillä on avoimempia tai suljetumpia osastoja myös kaikissa suljetuissa vankiloissa. Toisissa ollaan hyvinkin vähän ovet auki.

Radikaalipuheen määrittely voi olla hankalaa. Mahtuisiko tällainen toiminta mainittuihin perusteisiin?

– Se on arvioitava tapauskohtaisesti. Siinä voi olla ongelmiakin, ja voi tulla tarve lainmuutoksiin.

Raportissa todetaan, että lisäresurssien kohdistaminen tiedonhankintaan on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joka Rikosseuraamuslaitoksen tulisi tehdä ilmiöön puuttumiseksi. Tiedonhankintaa tulee pystyä tekemään kaikissa suljetuissa vankiloissa sekä avolaitoksissa.

– Tiedonvaihto eri viranomaisten välillä on tärkeää yhteiskuntaturvallisuuden ja vankilaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Viranomaisilta ja Rikosseuraamuslaitoksen yksiköistä saatua ja kerättyä tietoa tulee analysoida ja välittää edelleen tarvittaville tahoille, raportti jatkuu.

Erikssonin mukaan Rise toimittaa tietoa vapautuvista vangeista esimerkiksi poliisiviranomaisille siinä määrin kuin laki sallii. Yhteistyötä pyritään yhä kehittämään.

– Tiedonvaihto on erittäin tärkeässä asemassa radikalisoituneen vangin vapautuessa. Suomen ei tarvitse toistaa muualla Euroopassa jo tehtyjä virheitä, että terrori-iskujen tekijät, jotka ovat juuri vapautuneet vankilasta, pääsevät yllättämään viranomaiset täysin, raportissa todetaan.

Raportti: Ääri-islamismi kytkeytyy jengirikollisuuteen

Rikosseuraamuslaitoksen raportin mukaan islaminuskoisten vankien kasvanut määrä, ryhmäytyminen ja valta-aseman tavoittelu vankihierarkiassa on lisääntynyt nopeasti vankilaympäristössä. Samalla vankiloissa on havaittu niin sanottuja ”vanki-imaameja”, jotka usein ovat osoittautuneet ongelmien aiheuttajiksi. Myös vankilaan päätyneet turvapaikanhakijat ovat löytäneet paikkansa ryhmistä.

Vankien laaja verkostoituminen on noussut esiin useissa vankiloissa, ja raportin mukaan esille on tullut myös viitteitä ulkomaalaistaustaisten vankien erillisestä jengiytymisestä. Huolestuttavan lisän tilanteeseen tuo vasta Suomeen kerhonsa perustanut rikollisjärjestö Satudarah MC.

– Satudarah MC jengiin kuuluvat jäsenet ovat pääsääntöisesti ulkomaalaistaustaisia ja on todennäköistä, että he erityisesti tulevat tekemään jengeihin liittyvää rekrytointia ulkomaalaisten vankien keskuudessa. Radikalisoituneelle henkilölle rikollisjengistä voi olla paljon hyötyä.

Raportissa uskotaan, että väkivaltaisen ekstremismin omaksuneet henkilöt voivat edistää tavoitteitaan sulautumalla rikollisjengin toimintaan. Saatavilla on tätä kautta muun muassa aseita.

– Tämänkaltaisia toimintaohjeita esiintyy mm. terroristien laatimissa ohjekirjoissa, joita voi kuka tahansa ladata internetistä. Laittomiin aseisiin pääsee käsiksi Suomessa todella helposti rikollisten kautta. Radikalisoituneiden vankien osalta yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen on jo luotu sekä pyritään luomaan, ja vankiloissa näitä yhteyksiä on luonnollisesti runsaasti tarjolla, raportissa todetaan.

Lue myös:

Raportti: Suomen vankiloissa juhlitaan terrori-iskuja – ääri-islamista paljon havaintoja

Laura Huhtasaari hyökkäsi muslimimaahanmuuttoa vastaan – pääministeri ojensi heti: ”Olimme samassa palaverissa”

Afgaanivaltuutettu: Jyväskylän palautuspäätös on järjetön ja häpeällinen – perheen tausta tarkoittaa hengenvaaraa

Sisäministeri Risikko Irakin palautussopimuksesta: ”Huonolta näyttää”