Kohudosenttina tunnettu Johan Bäckman halusi ostaa Tampereen alueella toimivan radioyhtiö Love FM:n. Osakkeista 95 prosenttia olisi siirtynyt hänelle. Yhtiön myötä Bcäkmannille olisi siirtynyt myös toimilupa.

Suomen lain mukaan toimiiluvan siirtäminen edellyttää kuitenkin valtioneuvoston eli hallituksen suostumuksen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Suojelupoliisilta asiasta lausunnon. Lausunnossa todettiin, että "Love FM:n ohjelmistoluvan peruuttamatta jättäminen ilmeisellä tavalla vaarantaa kansallista turvallisuutta, jos ohjelmistoluvan määräysvalta muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla."

Suojelupoliisiin suosituksesta valtioneuvosto on ilmoittanut peruvansa toimiluvan, jos radiokanavan määräysvalta siirtyy Johan Bäckmanille. Suojelupoliisin mukaan toimiluvan siirtyminen Johan Bäckmannille olisi vaarantanut kansallisen turvallisuuden.

Love FM Oy on Trammell Brady Ford III -nimisen yksityishenkilön omistuksessa oleva yhtiö. Sen venäjämielisyydestä on keskusteltu aikasemminkin. Love FM:n ohjelmistotoimilupa on voimassa 31.12.2019 asti.

Lähde: Talouselämä