Suomi kannattaa ripeää etenemistä kellojen siirtelystä luopumiseksi, liikenne- ja viestintäministeriö kertoo.

Parhaimpana vaihtoehtona pysyväksi ajaksi EU-neuvotteluissa valtioneuvosto pitää alustavasti talviaikaa.

”Suomen kannan valmistelussa on kuultu laajasti kansalaisia, elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Kuulemisissa on tullut esiin sekä talvi- että kesäajan valintaa tukevia perusteluja”, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) kertoi.

Talviajan valintaa pysyväksi ajaksi puoltavat ministeriön tiedotteen mukaan kansanterveydelliset seikat.

”Pysyvässä talviajassa illat olisivat nykyistä hämärämpiä maaliskuun lopulta lokakuun lopulle, mikä ehkäisisi unirytmin ja unen häiriöitä.”

Pysyvää talviaikaa voidaan pitää parempana myös arvopaperimarkkinoiden toimivuuden kannalta.

”Pysyvällä kesäajalla puolestaan katsottaisiin olevan myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen ja ilta-aikaan ajoittuvan liikunnan harrastamiseen.”

Suomen kantaa komission ehdotukseen on valmisteltu valtioneuvostossa.

Euroopan komissio esitti viime syyskuussa, että kellojen siirtelystä luovutaan vuonna 2019. Nyt vaikuttaa siltä, että kellonajan siirrosta luovuttaisiin aikaisintaan vuonna 2021 komission ehdottaman vuoden 2019 sijaan.

Ehdotuksen käsittelyä on määrä jatkaa Euroopan parlamentissa ja neuvostossa Romanian puheenjohtajakaudella keväällä 2019. Suomi ei voi tehdä omaa päätöstä kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa.

Eduskunta päättää, mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön, jos kellojen siirtelyn lopettamisesta tulee päätös.

LUE MYÖS:

31.3.2019-aikataulu peruttu: Kellonaikojen siirtelyn loppuminen venyy jopa vuoteen 2021

Tiukka äänestystulos julki: 52 % suomalaisista kannatti talviaikaa