”Uusien hävittäjien arvioidaan olevan käytössä 2060-luvulle.” Tämä Suomen ilmavoimien linjaus nousee keskiöön, kun ilmailutoimittaja Pentti Perttula käy tänään julkaistavassa tietokirjassaan läpi Suomen hävittäjäehdokkaita teknisen kyvykkyyden ja muiden ominaisuuksien osalta.

Perttulan teos Paras hävittäjä Suomelle – Hornetin seuraajaehdokkaat (Docendo) korostaa HX-hankkeen tärkeyttä Ilmavoimille: Hornetin korvaajassa on kiinni koko Ilmavoi­mien suorituskyky seuraavaksi 30 vuodeksi. Jos valinta epäonnistuu, tehdään 7–10 miljardin euron hukkainvestointi, sanoo hävittäjähankkeen ohjelmajohtaja, kenraali Lauri Puranen kirjailijalle.

Kirja perustuu muun muassa valmistajien haastatteluihin, arkistolähteisiin ja Perttulan työhön alaa seuraavana toimittajana. Erikseen kirjassa annetaan äänivalta ”parille” Suomen ilmavoimien entiselle komentajalle, jotka kertovat näkemyksensä nimettöminä. Yksi kenraali toteaa, että Ilmavoimien kannalta tärkeitä asioita hankinnassa ovat ”koneen suorituskyky, päivitysten takaaminen 30 vuodeksi ja kokonaiselinkaarikustannukset”.

Tavoiteltu 30 vuoden elinkaari nousee kirjassa tekijäksi, joka on ratkaiseva koko hankinnan kannalta, ja tästä kulmasta selkeään etulyöntiasemaan asettuu kirjassa yksi ehdokkaista. Se on amerikkalaisvalmistaja Lockheed Martinin uuden sukupolven häivehävittäjä F-35.

Perttulan mukaan on huomattava, että Hornetin seuraajakoneita aletaan toimittaa Ilmavoimille vasta vuodesta 2025 alkaen. Koneiden suorituskyky ehtii jo sitä edeltävien seitsemän vuoden aikana muuttua paljon. Esimerkiksi vasta operaatiokäyttöön päässeen F-35:n osalta kehitystyö jatkuu kiivaana.

Keskeisempää on kuitenkin se, että korvaajakoneen suorityskyvyn pitäisi pysyä korkeana koko suunnitellun elinkaaren ajan eli ainakin 2050­-luvun loppuun saakka. Osaa HX-kisassa mukana olevista koneista uhkaa kirjan mukaan suorituskyvyn näivettyminen viimeistään elinkaaren viimeisen vuosikymmenen aikana.

”Kaikki Hornetin seuraajaehdokkaat ovat todennäköisesti huippukyvykkäitä vielä 2030­-luvulla. Tämän hetken tiedon mukaan [Saabin] Gripen E:n pääkäyttäjä, Ruot­sin ilmavoimat, poistaa Gripenit käytöstä 2040-­luvun loppuun mennessä. Sil­loin myös Eurofighter Typhoonin pääkäyttäjät, Ison-­Britannian, Saksan, Italian ja Espanjan ilmavoimat sekä Dassault Rafalen pääkäyttäjät, Ranskan ilma­ ja merivoimat, alkavat poistaa konetyyppejä käytöstä seuraavien yhteiseurooppa­laisten uuden sukupolven hävittäjien tullessa käyttöön”, Perttula kirjoittaa.

Ruotsin puolustusvoimat on taannoin kertonut, että uudistettu JAS Gripen tulee pysymään käytössä ja maan ilmavoimien suorituskyvyn sekä ilmapuolustuksen keskiössä ”ainakin [vuoteen] 2040 asti”.

Tällä hetkellä oletetaan Perttulan mukaan, että myös Boeingin Super Horneteja ale­taan 2040-luvulla poistaa Yhdysvaltain merivoimien käytöstä F­-35-koneiden määrän alkaessa olla riittävällä tasolla.

”2050­-luvulla ehdokkaista lienee täysimittaisessa käytössä enää F-­35A, jonka käytön uskotaan jatkuvan 2060­-luvun loppuun saakka”, Perttula kirjoittaa.

Mitä merkitystä on sillä, onko koneita käytössä muualla? Pääkäyttäjien suunnitelmat käytön lopettamis­ajankohdasta ovat Suomelle äärimmäisen tärkeitä, Perttula tuo esiin.

”Kun konetyypin käyttäjien määrä vähenee, jää kone­tyypin suorituskyvyn ylläpito yhä kapeammille harteille teknologisen innovatii­visuuden, osaamisen ja kustannusten osalta. Kun pääkäyttäjä poistaa konetyypin käytöstä, sen varaosien ja mahdollisesti vaihtolaitteidenkin saatavuus alkaa hei­ketä ja niiden hinnat nousta. Myös koneiden kehittämisen ja päivittämisen hinta nousee, kun harveneva käyttäjäkunta on jakamassa kustannustaakkaa”, kirjassa kerrotaan.

Koneen käyttölaajuuden merkitys ei rajoitu vain huolto- ja ylläpitotoimiin. Myös hävittäjäjärjestelmän operatiivinen tuki vaatii jatkuvaa panostusta.

”Esimerkiksi nyky­aikainen tehtävätukijärjestelmä on Ilmavoimien komentajan, kenraalimajuri Sampo Eskelisen mukaan erittäin keskeinen osa suorituskykyä”, kirjassa kerrotaan.

Esimerkiksi Saabin Gripenin kohdalla Suomi olisi mahdollisesti ainoa käyttäjä vuodesta 2050 lähtien, kirja väittää, ja myös Typhoonin, Rafalen sekä Super Hornetin käyttäjämäärien ennakoidaan hiipuvat HX-elinkaaren loppupuolella. Sen sijaan Yhdysvaltain puolustushallinnon suunnitelmissa on pitää F­35 Yhdysvaltain asevoimien käytössä jopa 60 vuotta eli 2070-­luvun puoliväliin saakka.

Perttulan mukaan elinkaarisuunnittelu kannatti myös Suomen valitessa Horneteja. Kone oli tuolloin uudenaikainen ja sen kehittämispotentiaali oli vielä suuri, minkä vuoksi päivityskustannukset jakaantuivat usean käyttäjämaan kesken. Yhdysvaltain merivoimien koneen valitsemista puolsikin tuolloin varmuus sarjatuotannon jatkumisesta ja siten edullisista varaosahinnoista sekä jatkuvasta kehitystyön tuesta.

Perttula kertoo myös yksityiskohtia Puolustusvoimien valmistajille lähettämästä tarjouspyynnöstä. Pyyntö sisältää muun muassa skenaarioita, joissa on 300 kertaa 300 kilometrin karttalaatikossa vastustaja, jolle on määritelty järjestelmät ja toimintatapa. Konetoimittajan pitää pystyä kertomaan, miten suhteellisen monimutkaisia toimenpiteitä edellyttävä kokonaisuus ratkais­taan operatiivisesti heidän koneellaan. Valmistajien ratkaisujen perusteella ”käydään Suomessa pari viikkoa täysimittaista sotapeliä melko suurella henkilöstöllä”, Perttula kertoo.