Euroopan komissio on esitellyt digitaalisen kompassin, jonka tavoitteena on parantaa EU:n jäsenmaiden digitaalisia kykyjä. Vuoteen 2030 mennessä parannusta pitäisi näkyä digitaalisessa osaamisessa ja infrastruktuurissa sekä yritysten ja julkisten palvelujen digitalisoinnissa.