Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon antaa puolustusliitolle monia strategisia etuja, joista suurimmat voidaan tiivistää kolmeen asiaan. Ne ovat alueellinen ulottuvuus, yhteistyön epävarmuustekijöiden hälveneminen ja ulkopoliittinen viesti.