Suomen ja Yhdysvaltain välinen kahdenvälistä puolustusta koskeva aiejulistus on nyt allekirjoitettu ja julkaistu kokonaisuudessaan. Aiejulistus