Suomen kansalaisuus on tämän vuoden tammi-kesäkuussa myönnetty jo liki 7000 ihmiselle. Luku on suuri, sillä viime vuonna samaan aikaan kansalaisuuksia oli myönnetty noin 3000.

Kasvu johtuu suurelta osin siitä, että viime vuonna tuli vireille ennätysmäärä entisten Suomen kansalaisten ja heidän jälkeläistensä kansallisuusilmoituksia.

Viime vuoden loppuun asti entisillä suomalaisilla oli mahdollisuus saada monikansalaisuus erillisellä ilmoituksella muuttamatta Suomeen. Lähes 80 prosenttia kansalaisuuden saaneista oli juuri entisiä kansalaisia tai heidän jälkeläisiään.

Varsinaisella hakemuksella kansalaisuuden sai alkuvuonna useimmin Venäjän kansalainen. Viiden yleisimmän maan joukossa olivat lisäksi Somalia, Afganistan, Iran ja Irak.

Kansalaisuushakemuksien käsittelyajat ovat tänä vuonna lyhentyneet yli 200 päivällä viime vuoden alkuun verrattuna.