Suomen talouskasvu hidastui selvästi toisella vuosineljänneksellä. Tilastokeskuksen perjantaina julkistamien lukujen mukaan bruttokansantuote oli huhti-kesäkuussa 2,5 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna kausitasoitettu bruttokansantuote nousi 0,3 prosenttia.

Vielä pari viikkoa sitten julkaisemassaan ennakkotiedossa Tilastokeskus arvioi neljännesvuosittaiseksi kasvuksi 0,5 prosenttia.

”Aika maltillinen ennakkotieto piti ekonomistien odotukset kurissa, mutta julkistus on silti vaisu. Kasvu jatkui, mutta hidastui yllättävän paljon kevään vahvasta työllisyyskehityksestä huolimatta”, Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist kommentoi.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen kiinnittää huomiota investointeihin ja huomioi nousun katkenneen jo vuosi sitten.

”Nopealla vilkaisulla isoin tarkistus tuli kone-, laite- ja kulkuvälineinvestointien historiatietoihin peräti neljän neljänneksen ajalta. Nousu katkesi yllättäen jo vuosi sitten. Huono juttu”, hän kirjoittaa Twitterissä.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Nordean pääekonomistia Aki Kangasharjua huolestuttaa tuottavuuden lasku.

”Tämä Suomen tuottavuuskehitys on suorastaan karmea, etenkin kun koneinvestoinnit eivät olekaan uusien lukujen valossa kasvaneet ennätyksellisesti. Ei lupaa tuottavuudelle hyvää tulevaisuudessakaan”, hän tviittaa.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Jukka Appelqvistin mukaan myönteistä toisen neljänneksen luvuissa oli kasvun laaja-alaisuus: kaikki bruttokansantuotteen keskeiset alaerät paranivat. Samalla hän kuitenkin varoittaa, että vauhdikkain elpyminen on ohi. Sorjosen tavoin hän pitää investointien hidastumista huolestuttavana.

”Kaikki kysyntäerät jatkavat nousussa, mutta vauhdikkain elpyminen on takana viennin ja teollisten investointien osalta. Parin edellisen vuoden kasvuluvut ovat olleet selvästi Suomen pitkän aikavälin trendikasvun yläpuolella, eikä sellainen tahti jatku ikuisesti. Vuoden alussa Suomi oli vielä euroalueen priimuksia talouden kasvulukujen osalta, mutta nyt ollaan keskiarvon alapuolella. Huolestuttavaa on erityisesti se, että teolliset investoinnit koneisiin ja laitteisiin ovat kehittyneet verkkaisesti jo kolme peräkkäistä neljännestä.”

Vuoden toisen neljänneksen luvut vahvistavat Appelqvistin mukaan sen, että finanssikriisiä edeltänyt aikaisempi suhdannehuippu on vihdoin Suomessa ohitettu. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote ylitti ensimmäisen kerran vuoden 2007 lopun tason.

Nordean päästrategi Jan von Gerich huomauttaa, että Suomen julkinen sektori on edelleen alijäämäinen noususuhdanteen huipullakin.

”Sopeuttamispäätökset tekevät aina kipeää, ja Suomenkin hallitusta on syytetty esimerkiksi kipeistä leikkauspäätöksistä. Surullinen tosiasia on kuitenkin se, että julkinen sektori on edelleen selvästi alijäämäinen, vaikka suhdannetilanne on parantunut dramaattisesti”, hän kirjoittaa blogissaan.

Von Gerich muistuttaa nyrkkisäännöstä, jonka mukaan nousukauden aikana pitäisi pyrkiä ylijäämiin ja velan takaisinmaksuun, jotta laskukausina olisi varaa elvyttää.

”Tällä kertaa Suomen julkista taloutta uhkaavat myös kasvavat väestön ikääntymisestä johtuvat menot, joten alijäämäisestä valtiontaloudesta noususuhdanteen huipulla kannattaa huolestua tosissaan”, hän sanoo.

”Näyttää uhkaavasti siltä, että Suomella on sopeutustarvetta jäljellä vielä noususuhdanteen päättyessäkin. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että finanssipoliittinen elvytysvara on rajallinen. Ilman finanssipoliittista elvytystä myös seuraava laskusuhdanne uhkaa pitkittyä”, von Gerich jatkaa.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto varoitti viikko sitten, että seuraavan hallituksen nelivuotiskaudelle ajoittuu seuraava kansainvälisen talouden notkahdus, joten nyt kannattaisi ”kerätä puskureita”.

Myös Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Petri Mäki-Fränti on varoittanut Suomen talouden pitkän aikavälin kasvunäkymien olevan vaimeat.

Lue myös:

Uusi varoitus kasvun hyytymisestä: ”Suomalaisten pitää toivoa, että kansainvälisen talouden riskit eivät toteudu”

Ekonomistit varoittavat Suomea: ”Tämä ei ole mikään helppo palapeli”