Tiesitkö, että Maamme-laulua ei ole virallisesti säädetty Suomen kansallishymniksi?

Asia nousee esille hallituspuolue kokoomuksen puoluehallituksen käsittelemistä puoluekokousaloitteista. Kokoomuksen puoluehallitus esittää, että Finlandia-hymni säädettäisiin Suomen kansallislauluksi.

Puoluehallituksen vastauksesta ilmenee, että myöskään Maamme-laulua ei ole asetettu viralliseksi kansallishymniksi.

– Suomessa on käyty keskustelua sekä Maamme-laulun asettamisesta viralliseksi kansallishymniksi ja toisaalta myös Finlandian valitsemisesta kansallishymniksi. Kummastakin ehdotuksesta on eduskunnassa jätetty lakialoite, joita ei kuitenkaan ole hyväksytty, puoluehallituksen vastauksessa sanotaan.

– Finlandia-hymni on hieno ja arvokas sävellys, jonka säätäminen Suomen kansallislauluksi olisi hieno tapa juhlistaa itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaa, lujittaa suomalaisten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja kunnioittaa Suomen kansan perinteitä, puoluehallitus linjaa.

Esimerkiksi vuodelta 2003 olevassa lakialoitteessa todetaan näin:

– Maamme-laulun asemaa maan kansallislauluna ei ole vahvistettu laissa, vaan se perustuu tavallaan pelkästään [vakiintuneeseen] tavanomaisoikeuteen.