Suomen hallitus on Itämeren lohen pahin vihollinen, toteaa ympäristöjärjestö WWF tylysti.

Järjestön mielestä hallituksen EU-ministerivaliokunnan päätös vastustaa EU:n komission ehdottamia Itämeren lohen kalastusrajoituksia on ”vakava uhka lohelle”. WWF korostaa, että komission tieteellisiin arvioihin perustuvan ehdotuksen tarkoituksena on turvata Itämeren lohen säilyminen.

–Nykyisenkaltaisen kalastuspolitiikan on yksinkertaisesti loputtava. Ylikalastus on tärkein kalastuselinkeinoa uhkaava tekijä. Kun kalat loppuvat, loppuu myös kalastus. Se että loheen kohdistuu perinteisesti suurta mielenkiintoa ja tunteita on merkki siitä, kuinka tärkeästä eläinlajista on kyse. Onkin täysin käsittämätöntä, että loheen liittyvät päätökset valmistellaan Suomessa salassa ilman kaikkien keskeisten sidosryhmien osallistamista, katsoo meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen WWF Suomesta.

Vilhunen ihmettelee hallituksen kaksinaismoralistista linjaa, jossa kestävä kalastus esiintyy juhlapuheissa mutta lyhytnäköinen voitontavoittelu käytännön teoissa.

Hallituksen päätöksen, joka pohjautuu maa- ja metsätalousministeriön esitykseen, ovat haukkuneet myös kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautala ja europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari.

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston mukaan Itämeren lohikanta on turvallisten biologisten rajojen alapuolella ja vaarassa ehtyä geneettisesti, WWF kertoo. Lohen vaelluspoikasten merikuolleisuus on kasvanut vuosi vuodelta ja on nykyisin lähes nelinkertainen 1990-luvun alkuun verrattuna.

–Mikään ei myöskään viittaa tilanteen paranemiseen. Lisäksi eteläisellä Itämerellä viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt kontrolloimaton ajosiimakalastus vaikeuttaa lohen tilannetta. Poliittisella päätöksellä saaliskiintiöitä on kuitenkin nostettu vuosittain tuntuvasti yli tieteellisten suositusten, järjestö ihmettelee.

WWF:n esittelemät luvut ovat rajuja. Tutkijoiden suosittama enimmäiskiintiö Itämerellä oli viime vuonna 133 000 lohta. Poliittisella päätöksellä kiintiö nostettiin 294 000 loheen. Tämän vuoden suositus oli 120 000 lohta, mutta kiintiö yli kaksinkertaistettiin 250 000 yksilöön.

Ensi vuodelle komissio ehdottaa 63 858 lohen kiintiötä. Suomen hallituksen EU-ministerivaliokunta päätyi kannattamaan suositusten mukaisen kiintiön kolminkertaistamista.

Hallitusohjelmassa sen sijaan todetaan, että ”Suomi toimii EU:ssa Itämeren kalakantojen elvyttämiseksi ja kalastuskiintiöiden mitoittamiseksi siten, että ne eivät ylitä lajin suurinta kestävän saaliin määrää”. Tätä ristiriitaa ihmetteli myös ministeri Heidi Hautala.

Helsingin yliopiston kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen on WWF:n tiedotteen mukaan tyrmistynyt EU-ministerivaliokunnan päätöksestä.

–On uskomatonta, että tahot, joiden keskeisenä tavoitteena tulisi olla elinvoimaisten kalakantojen turvaaminen, vastustavat johdonmukaisesti kaikkea järjellisiä toimia ylikalastuksen vähentämiseksi silloinkin, kun on kyse vaarantuneista kalakannoista, hämmästelee professori Lehtonen.