Suomalaisten kotitalouksien velka on kasvanut Suomen Pankin mukaan ennätyksellisen suureksi.

Suomen Pankin mukaan asuntolainojen lisäksi kotitalouksien velkalastia paisuttaa taloyhtiölainat, joilla rahoitetaan asunto-osakeyhtiöiden uudis- tai korjausrakentamista. Velkaantumisen riskiä kasvattaa lisäksi kulutusluottojen ehtojen keveneminen ja uudet rahoituspalvelut.

- Tuloihinsa ja varallisuuteensa nähden runsaasti velkaantuneet kotitaloudet ovat haavoittuvia korkojen nousun, tulomenetysten ja asuntojen hintojen laskun suhteen, Suomen Pankki huomauttaa tiedotteessa.

Keskuspankki huomauttaa, että velkaantuneisuuden kasvu ei ole riski vain kotitalouksille, vaan heikentää koko kansantalouden kykyä sopeutua negatiivisiin yllätyksiin.

- Kotitalouksien voimakas velkaantuneisuus voi laskusuhdanteessa luoda noidankehän: supistuva kulutus heikentää yritysten toimintaympäristöä ja lisää konkursseja, jotka lopulta aiheuttavat pankeille yritysluottotappioita, sanoo Suomen Pankin johtokunnan jäsen Marja Nykänen tiedotteessa.

- Luottotappiot heikentävät pankkien vakavaraisuutta ja luotonantokykyä. Luotonannon ehtyminen vaimentaa kokonaiskysyntää, mikä syventää taantumaa entisestään.

Hän huomauttaa, että velkaantumisesta johtuvien riskien lieventämiseksi on vielä töitä tehtävänä. Velkaantuneisuuden hillitsemiseksi tarvittaisiin makrovakausvälineitä, joilla rajoitettaisiin asuntolainojen enimmäiskokoa suhteessa lainan ottajan tuloihin.

Suomen Pankki pitää oikeusministeriön selvitystä positiivisen luottorekisterin perustamisesta Suomeen tervetulleena, Kauppalehti kertoo.