Suomen Piraattipuolue on julkaissut kannanoton koskien Ruotsissa hyväksyttyä televalvontalakia.

Kannanotossaan Piraattipuolue korostaa, että Ruotsin televalvontalaki iskee kaikkein pahiten Suomeen, sillä suurin osa Suomen ulkomaiden teleliikenteestä kulkee Ruotsin kautta.

”Suomen osalta tilanne on vielä pahempi kuin Ruotsin. Ruotsin uusi laki ei oikeuta vakoilemaan Ruotsin sisäistä liikennettä, mutta kun maamme tietoliikenteestä lähes kaikki ulkomaanliikenne kulkee Ruotsin kautta, osoittautuu Suomi vielä riskimmäksi sijainniksi palvelinten tai liikenteen kehittämiselle”, lukee Piraattipuolueen kannanotossa.

Piraattipuolueen mukaan ainoa toimiva ratkaisu tilanteessa on Ruotsin täydellinen kiertäminen. Puolueen mukaan Suomen tulisi rakentaa kunnolliset yhteydet suoraan esimerkiksi Saksaan.

”FRA-valvontalaki tulee joka tapauksessa aiheuttamaan taloudellista tappiota Suomessa, nyt on kyettävä reagoimaan nopeasti ja minimoimaan tappiot”, katsoo Piraattipuolue.