Oppimista mittaavan Pisa 2012-vertailun tulokset on julkistettu. Suomen sijoitus on pudonnut sijalle 12 matematiikassa tutkimukseen osallistuneiden 65 maan joukossa.