Valtiovarainministeriön ja liikenneministeriön uusin arvio kolmelle jättiratahankkeelle on kylmäävää luettavaa. Hankkeiden 9–11 miljardin euron rahoitus, riskit ja pääosa kuluista kaatuisivat julkiselle sektorille lasketut tulot jäisivät selvästi kannattavuusrajan alle.