Ulkoilman pienhiukkaset aiheuttavat vuosittain noin 2 000 suomalaisen kuoleman. Kaikkiaan Suomessa menetetään noin 24 000 elinvuotta hiukkaspäästöjen vuoksi.

Tieto käy ilmi Maailman terveysjärjestön WHO:n tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin ympäristötekijöiden terveysriskejä kuudessa EU-maassa.

Pienhiukkasten osuus ympäristön terveysriskeistä on 50-80 prosenttia. Hiukkaset jättävät taakseen muun muassa paljon puhutut passiivisen tupakoinnin ja dioksiinin.

WHO:n mukaan pienhiukkaspäästöjen puolittaminen parantaisi EU-kansalaisten terveyttä enemmän kuin bentseenin, dioksiinien, tupakansavun, formaldehydin, lyijyn, liikennemelun, otsonin ja radonin poistaminen kokonaan ihmisen elinpiiristä.

Euroopan ilmansaasteiden kakkostappaja oli tutkimuksessa passiivinen tupakointi ja kolmanneksi vaarallisinta oli radon. Näiden kanssa samaa luokkaa oli liikenteen melu, mutta sen terveysvaikutusten varmuus oli edellisiä heikompi.

Pienhiukkasten raja-arvot on tutkimuksen mukaan säädetty Euroopassa erittäin löysälle tasolle, ja ilmanlaatu pienhiukkasten kohdalla ylittyy vain itäisen Euroopan saastuneimmilla alueilla.

Raja-arvo on 2,5-kertainen Suomen laatuvaatimuksiin nähden.

Pienhiukkaspäästöt syntyvät fossiilisten ja uusiutuvien polttoaineiden polttamisesta. Suurin osa Suomen hengitysilman pienhiukkasista kulkeutuu ilmatilaamme muualta Euroopasta. Kotimaisista hiukkaslähteistä tärkeimmät ovat liikenne ja puun pienpoltto.

Muun muassa Itämeren rasvaisesta kalasta suomalaisten elimistöihin kulkeutuva dioksiini ei ollut tutkimuksen mukaan kovin merkittävä terveystekijä. Vaikutustutkimuksen tulokset olivat kuitenkin epävarmat.

Yllättävä oli liikennemelun vaikutus suomalaisten terveyteen. Se oli suurempi kuin lyijyn tai otsinin haitat. Liikenteen melu aiheuttaa stressiä, joka heikentää terveyttä.

Lue WHO:n tutkimusraportti järjestön Wikistä.